E

@@@@@@@2018 -19 വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് നടത്തുവാനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു .ചുവടെ കൊടുത്ത കത്ത് കാണുക

Tuesday, 12 December 2017


പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 

      15.12.2017  നു വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം  3   മണിക്ക്   പഴയങ്ങാടി  ബി ആർ സി -യിൽ വെച്ച്  2016 -17  ലെ തസ്തിക നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം  ചേരുന്നതാണ്. യോഗത്തിൽ കൃത്യസമയത്തു തന്നെ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.  യോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാനേജരിൽ  താഴെ പറയുന്ന മാതൃകയിലുള്ള  രസീതി  എയ്ഡഡ്  സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ  കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് .

                                                 രസീതി 
 ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 2016 -17 വർഷത്തെ തസ്തിക  നിർണ്ണയ  ഉത്തരവ്  ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന്   പ്രധാനാധ്യാപകനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്കൂളിന്റ പേര്                :                                                               മാനേജർ 
മാനേജരുടെ പേര്      :

സ്ഥലം    :
തായതി   :ഗവ .വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരുടെ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കുലർ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .അപേക്ഷ 18 / 11 / 2017 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
 Inter District Transfer 2017-18

Monday, 11 December 2017

എം ഡി എം നൂൺ മീൽ


എം ഡി എം  നൂൺ മീൽ 

ഡി ഡി ഇ  കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള മെയിൽ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക ദിവസേന യുള്ള ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താത്ത സ്‌കൂളുകളുടെ പട്ടിക അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് .ഇതുമൂലം കണ്ടിജൻസി തുകയിൽ വരുന്ന കുറവിന് സ്‌കൂൾ അധികാരികൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു 
Sir,
      In spite of repeated reminders many schools are seen not entered Daily Data in connection with noon feeding programme. Hence you are directed to monitor the entry done by the schools.Strict instructions may be given to the schools to enter data regularly.
               ഒപ്പ്/-

Friday, 8 December 2017

NuMATS  EXAMINATION RESULT
ജനറൽ വിഭാഗം 
 അഷ്‌ന.സി .- G U P S VAYAKKARA
എയ്‌ഞ്ചൽ ജെയിംസ് -FATHIMA U P S KUDIYANMALA
തേജ പ്രതീഷ് -G U P S VAYAKKARA
ആരതി .എ .വി -PERINTHALERI A U P S
ആൻസ് മരിയ ആൻറോ -C U P S CHEMPANTHITTY
അഖിൽജിത്ത്.കെ .ബി - S N U P S CHAMAKKAL
എസ് .സി  വിഭാഗം
അമൽജിത്ത്.പി .-G U P S VAYAKKARA
എസ് .ടി വിഭാഗം 
അളക രവി -ST. JOSEPH U P S ,ARABI

11.12.2017 നു തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്  2  മണിക്ക്  ജി യു പി സ്കൂൾ, പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം ചേരുന്നതാണ്. യോഗത്തിൽ കൃത്യസമയത്തു തന്നെ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി വിഭാഗമുള്ള ഹൈസ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതിനിധിയേയും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

                                                                                                           എഇഒ 

08 .12 .2017 

വളരെ അടിയന്തിരം. 
പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ്  2018 - 19 


2018 - 19 പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റ് ഓൺലൈനായി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ School Profile ലെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകിയതിന് ശേഷം പ്രൊഫൈൽ  confirm  ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിനകം 2018 - 19 പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് കൺഫേം ചെയ്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. School Profile നിരവധി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻട്രി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. 
ആയതിനാൽ പ്രൊഫൈൽ എൻട്രി കൃത്യമായി ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇന്ന്  തന്നെ (08/12/2017)  കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതാന്നെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു. 

പാഠ പുസ്തക ഇൻഡന്റിങ്   ചെയ്യേണ്ട സമയ പരിധി 10 / 12 / 17 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു . കത്ത് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു ....
circular page 1

Tuesday, 5 December 2017

NOON MEAL

നിശ്ചിത തിയ്യതി കഴിഞ്ഞിട്ടും N M P 1  സമർപ്പിക്കാൻ 13 വിദ്യാലയങ്ങൾ05 / 12 / 2017 തിയ്യതിയിൽ ബാക്കിയുണ്ട് പേര് വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിത മാക്കരുത് എന്ന്‌ ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രധാനാധ്യാപകനെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു 

**** 2016 -2017 വർഷത്തെ വാർഷിക ഓഡിറ്റ് മറുപടി ഇനിയും നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ 12 -12 -2017 ന് മുപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം  എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു 

Friday, 1 December 2017

2018 -19 വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് നടത്തുവാനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു .ചുവടെ കൊടുത്ത കത്ത് കാണുക 
TEXT BOOK INDENTING TIME EXTENDED- LETTER
പാഠ പുസ്തക വിതരണം 2018 -19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കുലർ കാണുക 


അറിയിപ്പ് 
2018  ഏപ്രിൽ ,മെയ് ,ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ /അദ്ധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ ഗെയിൻ പി .എഫ് പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള കിഴിവുകൾ നിർത്താവുന്നതും തീർപ്പിനായുള്ള അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ടതുമാണ് .വിരമിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള മൂന്ന് മാസം അടക്കുന്ന വരിസംഖ്യക്ക് പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല .വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ഗെയിൻ പി .എഫ് 
തീർപ്പിനായുള്ള അപേക്ഷകൾ നൽകുന്ന പതിവ് രീതി സ്വീകരിച്ചാൽ , P.F-CLOSURE തുക ലഭിക്കുന്നതിന് കാല താമസത്തിന് ഇടയാകാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു .
അറിയിപ്പ് 
2011 മുതൽ കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ,ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കായുള്ള അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ 2018 ലേക്കുള്ള വാർഷിക പ്രീമിയം 400/-രൂപ 2017 നവംബർ മാസത്തിലെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കിഴിവ് വരുത്തേണ്ടതും ,നോമിനേഷനുകൾ അതത് ഡി .ഡി .ഒ  മാർ മേലൊപ്പിട്ട് ജീവനക്കാരുടെ സേവന പുസ്തകത്തിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് .ഡി .ഡി .ഒ  മാരുടെ നോമിനേഷനുകൾ മാത്രമേ മേലൊപ്പിനായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

Thursday, 30 November 2017

അറിയിപ്പ് 
ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലാ  ന്യൂമാറ്റ്സ്  പരീക്ഷ  ഡിസംബർ  5  ന്10  മണിക്ക്‌  ജി  യു  പി  എസ്‌  പഴയങ്ങാടിയിൽ  വെച്ച നടക്കുന്നു .പങ്കെടുക്കുന്ന  കുട്ടികൾ   ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ സാക്ഷ്യപത്രവുമായി  (വിഭാഗം തിരിച്ച്  )എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് 
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി 
നബി ദിനം പ്രമാണിച്ച് 2017 ഡിസംബർ 1 ന് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഫഷണൽ കോളെജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു .ഉത്തരവ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .
GOVERNMENT ORDER

Wednesday, 29 November 2017

ജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോൽത്സവം 
ജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോൽത്സവത്തിൽ 10 ,11വേദികളിലായി വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തേണ്ട ഇനങ്ങൾ നാളെ  30 / 11 / 2017  (വ്യാഴാഴ്ച ) നടത്തുന്നതാണെന്ന വിവരം എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരെയും അറിയിക്കുന്നു .


Tuesday, 28 November 2017

ആരോഗ്യ കായിക ആക്ടിവിറ്റി പാഠപുസ്തകം 
സീ -ആപ്റ്റ് മുഖാന്തിരം പാഠപുസ്തക സൊസൈറ്റികൾക്ക്  വിതരണം നടത്തിയ 5 ,7 ,8 ക്‌ളാസുകളിലേക്കുള്ള ,ആരോഗ്യ കായിക ആക്ടിവിറ്റി പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ EXCESS-SHORTAGE വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമയിൽ സൊസൈറ്റി സെക്രെട്ടറിമാർ  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസിലേക്ക് നാളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  
PROFORMA

Monday, 27 November 2017

പാഠപുസ്തകം 
ചുവടെയുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ 2018 -19 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാഠ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചൈയ്യേണ്ടതാണ്.  അവസാന തീയതി വരെ ഇൻഡന്റ് ചൈയ്യുവാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല .
NAME OF SCHOOL - TEXT BOOK 2018-19 NOT INDENTED
ഇൻഡന്റ് CONFIRM ചെയ്തതിന് ശേഷം ,പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ ഒപ്പ് പതിച്ച ഒരു പകർപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിക്കും, മറ്റൊരു പകർപ്പ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിലും നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
വിവേകാനന്ദ സ്‌പർശം പരിപാടി മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ആചരിക്കേണ്ടതാണ് .ചുവടെ കൊടുത്ത കത്ത് കാണുക 
ഭരണഘടനാ ദിനം 
27 / 11 / 2017  ന് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഭരണഘടനാ ദിനം സമുചിതമായി ആചരിക്കേണ്ടതാണ് .ചുവടെ കൊടുത്ത കത്തുകൾ കാണുക .

Friday, 24 November 2017

വളരെ അടിയന്തിരം  - TIME LIMIT -

ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ LP/UP/HS പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെയും സത്വര ശ്രെദ്ധയ്ക്കും  തുടർനടപടിക്കുമായി . 

മൂന്നാം വാള്യം  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സൊസൈറ്റികളിലും സ്കൂളുകളിലും ലഭിച്ചതിന്റെ കൃത്യമായ എണ്ണം 25  - 11 - 2017   പകൽ 12 മണിക്കകം   IT@School സൈറ്റിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സപ്ലൈ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം 2017 എന്ന ലിങ്കിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. ഡബിൾ എൻട്രി വരാതെ ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

സൊസൈറ്റി സ്കൂളുകൾ സൊസൈറ്റി എൻട്രി യും സ്കൂൾ എൻട്രി യും കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  

ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, പാഠപുസ്തക ഓഫീസർ  കർശ്ശനനിർദേശം നല്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെയും പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 

ന്യൂമാത്‍സ് പരീക്ഷ 
ഈ വർഷത്തെ സബ് ജില്ലാ തല ന്യൂമാത്‍സ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ 5 ന് ചൊവ്വാഴ്ച കാലത്ത്  10 മണി മുതൽ  ആരംഭിക്കും .
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം - G U P S പഴയങ്ങാടി 
വിദ്യാർത്ഥികളും ബന്ധപ്പെട്ടവരും രാവിലെ 09.30 ന് മുൻപേ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി ചേരേണ്ടതാണ് .
                                   സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം
ഉപജില്ലയിലെ അംഗീകൃത ആദ്ധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം 
27/11/2017  ന്  പകൽ 3.30 ന് G.U.P.S പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ചു ചേരുന്നു .അംഗീകൃത ആദ്ധ്യാപക സംഘടനകൾ ഒരു പ്രതിനിധിയെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
പ്രധാനാധ്യാപക യോഗം 
27/ 11 /2017  ന് ജി .യു .പി .എസ് പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച്  പകൽ  2  മണിക്ക് ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം ചേരുന്നു .മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്ത് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .
യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട രേഖകൾ 
1.MAINTANANCE GRANT മായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചുവടെ 
കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമ 


Wednesday, 22 November 2017

ഗവ.വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരുടെ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു 
TEACHERS INTERDISTRICT TRANSFER- INSTRUCTIONS

Monday, 20 November 2017

2018 -19 വർഷത്തേക്കാവശ്യമായ ഒന്ന് മുതൽ പത്തു വരെ ക്‌ളാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ KITE (Kerala Infrastructure and Technology for Education--IT@School) വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി ഇൻഡൻറിoഗ്  നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച 
സർക്കുലർ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ് .

TEXT BOOK 2018-19-CIRCULAR -PAGE 1

TEXT BOOK 2018-19 CIRCULAR PAGE 2

TEXT BOOK 2018-19 CIRCULAR PAGE-3

TEXT BOOK 2018-19 CIRCULAR PAGE-4

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഇൻഡന്റിന്റെ കൺഫേം ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള 3  പകർപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ ഒപ്പ് പതിച്ച് ആയതിന്റെ  ഒരു പകർപ്പ്  സ്‌കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ,മറ്റ് പകർപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിക്കും ,മറ്റൊന്ന്  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർക്കും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . 

Saturday, 18 November 2017

പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
ബഹു.ലോകായുക്ത ,കേരള യുടെ കത്ത് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ  അറിവിലേക്കായി ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു . ഗവ.വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചുവടെ കൊടുത്ത A,B,C  ഫോമുകളിൽ 24 / 11 / 2017 നകം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
FORM-A

Friday, 17 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപക യോഗം 
20 / 11 /2017  ന് ജി .യു .പി .എസ് പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച്  പകൽ  2  മണിക്ക് ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം ചേരുന്നു .മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്ത് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .

യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട രേഖകൾ 
1.ശ്രദ്ധ  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്  വിദ്യാലയത്തിൽ ഇതുവരെ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് .(കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതം )
2.M R വാക്സിനേഷൻ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് .
3 .സ്‌കൂളിൽ ഇനി ലഭിക്കുവാനുള്ള വോളിയം 3 പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ കണക്ക്
(വോളിയം 3 പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ NIL റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം )
4.MAINTANANCE GRANT മായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചുവടെ 
കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമ 
M G Proforma

ശാസ്ത്ര മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യോഗം 
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവ ത്തിൽ കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു യോഗം നവംബർ 18ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3: 30 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്ക റ്റിന്റെ 2 പകർപ്പ് സഹിതം ഫോട്ടോ അറ്റസ്റ്റേഷൻ നടത്തി വിദ്യാർത്ഥി/രക്ഷിതാവ്/ അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Thursday, 16 November 2017

എല്ലാ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് താഴെ ചേർത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്ത വിവരം ഓൺലൈൻ വഴി സമർപ്പിക്കുക 
ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക  ഒരു കാരണ വശാലും വ്യക്തി മെയിൽ വിലാസം നൽകരുത് സ്കൂളിലേക് മെയിൽ ലഭിക്കേണ്ട വിലാസം മാത്രം നൽകുക 
MOST URGENT
മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും ചുവടെ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമ പൂരിപ്പിച്ച് നാളെ 17 / 11 / 2017 (വെള്ളിയാഴ്ച) പകൽ 12 മണിക്ക് മുൻപായി ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിലേക്ക് ഇ മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് . 
PROFORMAപാഠ പുസ്തകം 
മൂന്നാം വോളിയമായി  ലഭിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ   വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഓൺലൈനിൽ എൻട്രി ചൈയ്യേണ്ടതാണ് .


സൊസൈറ്റി സെക്രെട്ടറിമാർ, ലഭിച്ചതും , വിതരണം ചെയ്തതുമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ   വിവരങ്ങൾ  ഓൺലൈനിൽ എൻട്രി ചൈയ്യേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 15 November 2017

NOON MEAL NEWS


ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിങ് സംബന്ധിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ ദിവസേന യുള്ള വിവരം ഓൺലൈൻ വഴി നടത്തി 100 ശതമാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിൽ താഴെ ചേർത്ത ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഈ ക്രമീകരണം പ്രയോജന പെടുത്തണം 

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിൽ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളുമാണുള്ളത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലും പെടുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ ദിവസേന യുള്ള എൻട്രി നടത്തുന്നതിൽ വിഷമം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ചേർത്ത നമ്പറിൽ വിളിച്ചു സേവനം തേടണം ഇവരുടെ സേവനം ലഭിക്കാതെ വരികയാണെകിൽ മാത്രം ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു സേവനം തേടാവുന്നതാണ് 

ക്രമ നമ്പർ    പഞ്ചായത്ത്          ക്ലസ്റ്റർ                       ഫോൺ നമ്പർ      
1             ചെങ്ങളായി     ചെങ്ങളായി യു പി               9497300407   
 2     എരുവേശ്ശി      ജി യു പി  എസ്  ഏരുവേശ്ശി       9446777844 

3     ഇരിക്കൂർ          ചേടിച്ചേരി എ എൽ  പി              9446697958 
4      മലപ്പട്ടം       ചൂളിയാട്   എ എൽ  പി                9847047583 
5    പടിയൂർ       ബ്ലാത്തൂർ ഗാന്ധി വിലാസം എൽ പി 9495534315 
6 പയ്യാവൂർ ചെറു പുഷ്പ എൽ പി ചന്ദന ക്കാം പാറ 94466680125 
7 ഉളിക്കൽ  സെൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ 
                                                                                        9446382688 

8 ശ്രീകണ്ഠാപുരം മുൻസി .ചെറു പുഷ്പ യു പി ചെമ്പന്തൊട്ടി 
                                                                                     9961913386 

വിവരം ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്തു പൂർത്തി യാക്കേണ്ട സമയം 11 .30 മണിക്ക് മുപായി  
ക്രോഡീകരിച്ച വിവരം ദിവസവും 11 .45 മുപായി ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഡി  ഡി യിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ് 

Tuesday, 14 November 2017

അറിയിപ്പ് 
ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  യോഗം 15 -11 -2017  ന് ഉച്ചക്ക്  2  മണിക്ക് ജി  യു  പി  എസ്  പഴയങ്ങാടിയിൽ  വെച്ച്  നടക്കുന്നു  എല്ലാ  പ്രധാനാധ്യാപകരും  നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്  പകരക്കാരെ  അനുവദിക്കുന്നതല്ല 

Monday, 13 November 2017

NOON MEAL MOST IMPORTANT

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും ,വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്റ്ററിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നു 
ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ ദിവസേനയുള്ള വിവരം ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ച  കേന്ദ്ര ഗവ മോണിറ്ററിങ് വിഭാഗംസർക്കാരിനെയും  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയതിനാൽ ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തക്കളായ വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രധാനാധ്യാപകർ താഴെ ചേർത്ത വിവരം അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും കാരണ വശാൽ  വിവരം ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെകിൽ മാത്രം ഓഫീസിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഫോൺ വഴി അറിയിച്ചു ഓൺലൈൻ വഴി വിവരം നൽകി എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം  എല്ലാ ദിവസവും ഓൺലൈൻ ചെയ്ത പ്രിന്റ് ഔട്ട് മേലാഫീസിലേക്കു ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അയക്കുന്നതാണ് 
ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഗൗരവം എടുക്കാതെ വീഴ്ച്ച വന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു 

Saturday, 11 November 2017

17-11-2017  ന്  ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന ഫയൽ അദാലത്തിൽ  ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് തടസ്സ വാദം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ സഹിതം മറുപടി തയ്യാറാക്കി പ്രധാനാധ്യാപകൻ / ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകൻ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അന്നേ ദിവസം ഹാജരാകണം 
സ്‌കൂളുകൾ 
ജി എച് എസ്സ്  കൊയ്യം 2  ചെറുപുഷ്‌പം എച് എസ് ചന്ദനക്കാം പ്പാറ 3 സെന്റ് തോമസ് യു പി  മണിക്കടവ് 4 ജി എച് എസ്സ് ഇരിക്കൂർ 5 എ  കെ ജി എച് എസ്സ്
മലപ്പട്ടം 6 ജി എച് എസ്സ്  പടിയൂർ 7 കൊളന്ത എൽ  പി  8 ജി യു പി  പയ്യാവൂർ 
9 ഡി എം യു  പി  ചേടിച്ചേരി 10 എസ് എൻ യു പി  ചാമക്കൽ 11 സാൻ ജോർജിയ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ 
ബഹു :മട്ടന്നൂർ എം എൽ എ യുടെ പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ പത്താം ക്‌ളാസ് വരെ യുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാലും മുട്ടയും നൽകുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളായ ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ താഴെ പേർ ചേർത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ നവംബർ മാസത്തിൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു  ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുട്ടയും പാലും നൽകുന്ന അതെ ദിവസം തന്നെ ഈ പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കണം .ഇതിലേക്കായി പ്രസ്‌തുത വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രധാനാധ്യാപകൻ പി ടി എ  എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ബാങ്ക്‌ അക്കൗണ്ട് പ്രത്യേകം ആരഭിക്കണം .കൂടാതെ പ്രത്യേകം ചെക് രജിസ്റ്റർ തയാറാക്കണം 
ഈ ഇനത്തിൽ താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിച്ച തുകയിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത മാസത്തെ ചെലവ് വിവരം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചു അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ തുക പിൻവലിക്കാൻ പാടുള്ളു 
അസ്സൽ ബില്ല്  വൗച്ചർ  അബ്സ്ട്രക്ട സഹിതം സമർപ്പിക്കണം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കണം എന്ന് കൂടി ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു 
കള്ളിയാട് എ യു പി 2 ഗവ എൽ പി എബ്ലാത്തൂർ 3 കുയിലൂർ എൽ പി 4 ST ആന്റണി എൽ പി കല്ലുവയൽ 5 എൻ എ എൽ പി പെരുമൺ 6 എസ് എൻ എ യു പി പടിയൂർ 7 ജി എച് എസ് പടിയൂർ 8 ഊരത്തൂർ എൽ പി 

Friday, 10 November 2017

അറിയിപ്പ് 
ഐ ഇ ഡി  2017 -18  ഫ്രഷ് ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം  ചെയ്യുന്നു  കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ട് പാസ്സ്  ബുക്ക്  കോപ്പി  എത്രയും  വേഗം  ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് 
  വളരെ  അടിയന്തിരം 
ഗൈൻ പി  എഫ് 2016 -2017 ലെ  ഓപ്പണിങ് ബാലൻസും (2015 -16 ലെ  ക്ലോസിങ്  ബാലൻസ്)
കുറവു  ചെയ്യേണ്ട  ഡി  എ അരിയറുകളും,  ഒ  ബി  ലോണും 10 -11 -2017 ന്  തന്നെ അപ്ഡേറ്  ചെയ്യേണ്ടതാണ് . കൂടാതെ നേരത്തെ  നൽകിയ  പ്രൊഫോർമ  പൂരിപ്പിച്  ഇന്ന്  3  മണിക്ക് തന്നെ  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ  പ്രധാനാധ്യാപകർ  വീഴ്ച  വരുത്തരുതെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു