.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 26 April 2017

അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം രണ്ടാം ഘ ട്ടം


        അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം രണ്ടാം ഘട്ടം 27-04 -2017 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ GHSS നിടുങ്ങോത്ത് .ചെങ്ങളായി ,       ശ്രീകണ്ഠപുരം,മലപ്പട്ടം,ഇരിക്കൂർ പഞ്ചായത്തുകാരും പരിശീലനം ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മറ്റു പഞ്ചായത്തുകാരും പങ്കെടുക്കുക 
         
                                                                                                                                 AEO

അവധിക്കാല I T  പരിശീലനം 

U .P വിഭാഗം അധ്യാ പകരുടെ അവധിക്കാല I T  പരിശീലനം  അവസാന ഘട്ടം GHSS, ശ്രീകണ്ഠപുരത്തു
 27 .04 .2017  മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു  ഇതുവരെ പങ്കെടുക്കാത്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെ  മുഴുവൻ അധ്യാപകരും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 

    എ.ഇ ഒ

Saturday, 22 April 2017

പാഠപുസ്തക വിതരണം 2017 - 18   അടിയന്തിരം 

ഇതുവരെ ലഭ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട,സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ ഇന്ന് തന്നെ (22 / 04 / 2017 ) വെബ് സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചൈയ്യേണ്ടതാണ് .ആയതിന് ശേഷം ചുവടെ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമ (പ്രൊഫോർമയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പാടില്ല ) പൂരിപ്പിച് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിന്റെ ഇ  മെയിൽ  വിലാസത്തിൽ  22 .04 .2017 ന്   വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കകം അയക്കേണ്ടതാണ് .സർക്കാരിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ വീഴ്ചയും വരുത്താൻ പാടില്ല 

Tuesday, 18 April 2017

കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾഇന്ന് തന്നെ A E O  ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

A E O

 

Monday, 17 April 2017

സ്കൂളിൽ  നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ 

U .P  സ്കൂളിലെ ഓഫീസിൽ അറ്റന്റന്റ് , L .P  സ്കൂളിലെ  പി ടി സി എം  എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രൊഫോര്മ 4 , 5  എന്നിവയിൽ പൂരിപ്പിച്ചു  ഇ ന്നുതന്നെ എത്തിക്കുക.
   ഒപ്പു
എഇഒ


Tuesday, 11 April 2017

വളരെ     അടിയന്തരം

എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും  അറിവിലേക്കായി  അയക്കുന്നു .Format താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക

Ministry of Human Resources Development, Government of India has asked us to furnish the data of school children of classes I to VIII (under the Mid Day Meal Scheme) having Aadhar Linkage. It is informed that the matter will be reviewed in the Regional Workshops scheduled to be held during 22nd April to 28th May 2017 by the Ministry of Human Resources Development, Government of India.

In this circumstance, all AEOs are hereby requested to furnish the data of school children enrolled under Aadhar and having bank accounts linked to Aadhar in the prescribed format appended herewith. AEOs/NMOs shall collect the data from schools under their jurisdiction,consolidate the same and forward it to this office in the specific format  on or before 17-04-2017 without fail

Please treat this matter as urgent. MHRD requires the details before the commencement of Regional Workshops from 22nd April.

Forwarded as per the directions of DPI 

      Sd/-
C NIRMALA
SENIOR ADMINISTRATIVE ASSISTANT, 
NOON MEAL SECTION.
DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION,
THIRUVANANTHAPURAM.
Attachments area


Saturday, 8 April 2017

                          അടിയന്തര  യോഗം  
എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ  മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് . Noon Meal A/c യിൽ  നിന്നും മാർച്ച് മാസം വരെ ഉള്ള കണ്ടിജൻസി തുക പിൻവലിച്ചു   Passbook അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു  NM പാസ്സ്ബുക്കും   2016 ജൂൺ മുതൽ മാർച്ച് മാസം വരെ എഇഒ  യിൽ നിന്നും പാസ്സാക്കി കിട്ടിയ NM കണ്ടിജൻസി  തുകകളുടെ ഡീറ്റെയ്ൽസും യോഗത്തിൽ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് 

അജണ്ട 
1. നൂൺമീൽ 
2 .അധ്യാപക പരിശീലനം 
ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പിലാക്കൽ - 
വിഷു ആശംസാ കാർഡ് നിർമ്മാണം 
സ്‌കൂളുകളിൽ  - ശുചിത്വ മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ വിഷു ആശംസാ കാർഡ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് - 
Circular
Circular

Circular

Thursday, 6 April 2017അവധിക്കാല ഐ.ടി. പരിശീലനം UP ഒന്നാം ഘട്ടം ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ


1. GHS ഉളിക്കൽ - ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അധ്യാപകർ


2. GHSS ഇരിക്കൂർ - ഇരിക്കൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അധ്യാപകർ


3. GHSS ശ്രീകണ്ഠാപുരം - ശ്രീകണ്ഠാപുരം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അധ്യാപകർ


4 . GHSS നിടുങ്ങോം - ഏരുവേശ്ശി പഞ്ചായത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അധ്യാപകർഅവധിക്കാല പരിശീലനം ഒന്നാം ഘട്ടം ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ GHSS നിടുങ്ങോത്ത് താഴെ പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകാർ

LP - 1, 2, 3, 4

UP - സോഷ്യൽ & മലയാളം , സയൻസ് &
ഗണിതം , ഇംഗ്ലീഷ്

Tuesday, 4 April 2017

വളരെ അടിയന്തിരം
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
2016-17 വർഷത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ,കാലിച്ചാക്കിന്റെ വില ,  ചാക്കൊന്നിന്‌ 5 രൂപ പ്രകാരം07-4-2017 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌ . കൂടാതെ ആകെ തുകയുടെ 4 ശതമാനം വില്പ്പന നികുതിയും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌.
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
2016-17 വർഷത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ വാർഷിക പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട    മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി NOONMEAL AUDIT 2016-17 CIRCULAR CLICK HERE [മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്തതിനുശേഷം പ്രിന്റെടുക്കുക.]
             കൂടാതെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കിയ  ഒരു പ്രൊഫോർമ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും നല്കുന്നതാണ്‌. ആയത് ഉടൻ കൈപ്പറ്റേണ്ടതും ഓഡിറ്റിന്‌ ഹാജരാക്കുന്ന രേഖകളോടൊപ്പം  പ്രസ്തുത പ്രൊഫോർമ പൂരിപ്പിച്ച് നല്കേണ്ടതാണ്‌. പ്രസ്തുത പ്രൊഫോർമയിൽ  ബാങ്കിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിച്ച തിയതി പ്രകാരം കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  രേഖപ്പെടുത്തലുകളും , അരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കെ2 രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്‌. എല്ലാ രേഖപെടുത്തലുകളും നടത്തിയതിനു ശേഷം മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ രെജിസ്റ്ററുകളും സഹിതം 20 .04 .2017 നു മുന്നേ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഈ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് 


Saturday, 1 April 2017

ഗെയിൻ പി .എഫ് .പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു 03 .04 .2017 നു 5 മണിക്ക് മുന്നേ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഈ ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.സമയ പരിധി കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ് .സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രൊഫോർമ സമർപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ ആയതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രധാനാധ്യാപകർക്കു മാത്രമായിരിക്കും വളരെ അടിയന്തിരം 
2017 മാർച്ച് മാസത്തെ എൻ.എം.പി , എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്  എന്നിവ 1-4-2017 ശനിയാഴ്ച തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. അഞ്ചാം തിയതിക്കുള്ളിൽ കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജ് , പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം എന്നിവ പാസ്സാക്കി നല്കി മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള ധനവിനിയോഗപത്രം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും വീഴ്ച വരുത്തരുതെന്ന് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

Thursday, 30 March 2017

CONTINGENT CHARGE

മാർച്ച്  മാസത്തെ കണ്ടിജന്റ്   ചാർജ്  പാസാക്കി നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ  ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തി ദിവസം തന്നെ ഉപജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്;

A E O
INTER DISTRICT TRANSFER OF GOVERNMENT EMPLOYEES - GENERAL TRANSFER

 

Wednesday, 29 March 2017

അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2017-18 - - അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് 

അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടെ 2016 -17 വർഷത്തെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റത്തിനു/ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനു കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.  അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ 31-03-2017 നു 05 :00 മണിക്ക് മുൻപായി അപേക്ഷയുടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

സർക്കുലർ 

പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം അപേക്ഷ ഫോറം Page  1 , Page 2 

അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റം അപേക്ഷ ഫോറം  Page  1 , Page 2
SSA