.

പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 22 .10 .2016 ന് ശനിയാഴ്ച്ച 11 മണിക്ക് ബി .ആർ .സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതാണ് .ആവശ്യമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെയും ബാക്കിയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെയും വിവരം മീറ്റിംഗിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് . for Budget proformas,click here

Wednesday, 26 October 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 

ന്യൂനപക്ഷ  പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് 2016 -17 മായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന സർക്കുലർ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 25 October 2016

വളരെ അടിയന്തിരം
CWSN GIRLS STUDENTS DATA
സവിശേഷ സഹായം ആവശ്യമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് അനുവദിക്കുന്നതിലേക്കായി അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ നാളെ  (26-10-2016 ബുധനാഴ്ച്ച ) ഉച്ചയ്ക്ക് 11  മണിക്ക് മുമ്പായി aeoirikkur@gmail.com എന്ന  അഡ്ഡ്രസ്സിലേക്ക്  ഇ-മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌. തന്നിരിക്കുന്ന എക്സൽ ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രമേ വിവരങ്ങൾ അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് 12.30 നു തന്നെ അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതിനാൽ സമയക്രമം കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്‌. ഇ-മെയിൽ സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ മുഖാന്തിരം വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്‌.
                             പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

Monday, 24 October 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധക്ക് .........
സ്കൂള്‍ വാഹനം-നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
1.സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായി വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹനചട്ട        പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.വാഹനവുമായി ബന്ധപെട്ട REGISTRATION CERTIFICATE, ROAD TAX RECEIPT ,INSURANCE തുടങ്ങി വാഹന സംബന്ധമായ മുഴുവൻ രേഖകളും ഏതു സമയത്തും  പരിശോധന നടത്താൻ തയ്യാറായ വിധത്തിൽ  വാഹനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .
2.സ്‌കൂൾ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ , മോട്ടോർ  വാഹന  ലൈസൻസ്  ലഭിച്ചതും ,10 വർഷമെങ്കിലും വാഹനമോടിച്ചു പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയുമായിരിക്കണം .
3.അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റരുത് .
4 .സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കരുത് .
5.ഡ്രൈവർമാരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ,അവർ ഏത് വാഹനം ഓടിക്കുന്നു ,റൂട്ട് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ സ്‌കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .
6.മുഴുവൻ സ്‌കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെയും ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .

സ്കൂള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സുരക്ഷാമാനദണ്‍ഡങ്ങള്‍-D P I CIRCULAR

                                          മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർ ഒക്ടോബർ 31 നു മുൻപ് വാഹനപരിശോധന നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ആയതിനാൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പരിഗണിക്കേണ്ടതും സ്‌കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ അതീവ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
MOST URGENT
MINORITY PREE METRIC SCHOLARSHIP
ന്യൂനപക്ഷ  പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പിനുള്ള  പുതീയ അപേക്ഷകളും ,സ്കോളർഷിപ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളും ഓൺലൈൻ ആയി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 31 .10 .2016 ആണ് .ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ സ്‌കൂൾ തല വെരിഫിക്കേഷനും 31 .10 .2016 നകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് .എന്നാൽ പല സ്ക്കൂളുകൾക്കും A E O ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നിരിക്കുന്ന  USER ID/PASSWORD ഉപയോഗിച് ഇതുവരെയായും സ്കോളർഷിപ് പോർട്ടലിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സ്‌കൂളുകളുടെ   USER ID/PASSWORD എന്നിവ RESET ചൈയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത സ്‌കൂളിന്റെ പേര് ,പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ,UDise code എന്നിവ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മോബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് S M S അയക്കേണ്ടതാണ് . 
MOBILE NO.9447541023

Friday, 21 October 2016

MOST URGENT
SCHOOL UNIFORM 2017-18
2017 -18 വർഷത്തെ സ്‌കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മാർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രൊഫോർമ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .ആയത്  23  / 10 /2016  ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 2  മണിക്ക് മുൻപായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ യൂണിഫോമിന്റെ അളവ് (മീറ്ററിൽ ) , യൂണിഫോം തുണിയുടെ കളർ കോഡ് എന്നിവ പ്രൊഫോർമയിൽ നിശ്ചിത സ്ഥലത്തു രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് .കളർ കോഡ് ഉപജില്ലാ ഓഫീസിൽ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാണ് .VI മുതൽ VIII വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളും താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . 


2017 -18 വർഷം ഒന്ന് മുതൽ 5വരെ ക്ളാസുകളിലെ  മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും കൈത്തറി യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയതിലേക്ക് ഓരോ  ക്ളാസിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമയിൽ 22-10-2016 മുൻപായി എ ഇ ഓ ആഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . ഓരോ ഇനത്തിൻറെയും കളർ കോഡുകൾ ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു 


  
വളരെ അടിയന്തിരം 

     പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  22 .10 .2016 ന് ശനിയാഴ്ച്ച 11 മണിക്ക്  ബി .ആർ .സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതാണ് .ആവശ്യമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെയും ബാക്കിയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെയും വിവരം മീറ്റിംഗിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് .
പാഠ പുസ്തക സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് 
രണ്ടാം വാല്യം പുസ്തകങ്ങളുടെ താഴെ കൊടുത്ത വിവരങ്ങൾ 21-10-2016 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുക.
Total indented, Received, Excess, shortage   (class wise and title wise)
2015 -16 വർഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അർഹതപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് തുക ലഭിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് 24 .10 .2016 ന് 4 മണിക്കുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

Thursday, 20 October 2016

2015-16 വർഷത്തെ യൂണിഫോം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുവദിച്ച തുകയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം 24 .10 .2016 നുള്ളിൽ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഈ ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .എല്ലാ ഗവ / എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
താങ്കളുടെ സ്‌കൂളിലെ എ പി എൽ / ബി പി എൽ തിരിച്ചുള്ള ആൺ കുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത ഫോറം പ്രകാരം 22 -10 -2016 ശനിയാഴ്ച ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം ഫോറം ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്താൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
MOST URGENT
MINORITY PREE METRIC SCHOLARSHIP
ന്യൂനപക്ഷ  പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പിനുള്ള  പുതീയ അപേക്ഷകളും ,സ്കോളർഷിപ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളും ഓൺലൈൻ ആയി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 31 .10 .2016 ആണ് .ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ സ്‌കൂൾ തല വെരിഫിക്കേഷനും 31 .10 .2016 നകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് .നിലവിലുള്ള USER ID/PASSWORD ഉപയോഗിച് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്ക്കൂളുകൾ അവരുടെ USER ID/PASSWORD -RESET ചൈയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി DDE ,കണ്ണൂർ  ഓഫീസിൽ താഴേ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഇന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 18 October 2016

  • വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യാവേദി  അറിയിപ്പ് 
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾ തല കോർഡിനേറ്റർ മാരുടെയും ,PEC  കൺവീനർ മാരുടെയും ഒരു ശില്പശാല 21 .10 .2016 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10  മണിക്ക്  BRC യിൽ  ചേരുന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവർ കൃത്യമായി ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നു എഇഒ  അറിയിക്കുന്നു

Monday, 17 October 2016

സബ്ജില്ലാതല  IT  ക്വിസ്സ്  മത്സരം 19 .10 .2016 നു  രാവിലെ 10  മണിക്ക് GHSS  ഇരിക്കൂറിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്
യു.പി വിഭാഗം - 10 മണി
  എച്ച്.എസ്സ് വിഭാഗം - 11 മണി
    എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വിഭാഗം - 12 മണി
      ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 

1 .ശാസ്ത്രമേളയുടെ ഓൺലൈൻ എൻട്രികൾ  ഓക്ടോബർ 14 .ന്  വൈകിട്ട്  5 മണിക്കകം  കൺഫോം ചെയ്യണം 
2 .ഒക്‌ടോബർ  18 ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക്  രജിസ്‌ട്രേഷൻ 

 . ഓക്ടോബർ  19 .ബുധനാഴ്ച
പ്രവർത്തിപരിചയമേള ,ഗണിതശാസ്ത്രമേള  ,ഐടി. മേള ,സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേളയിലെ അറ്റ്ലസ് മേയ്ക്കിങ് ,പ്രാദേശിചിത്രരചനഎന്നീ ഇനങ്ങൾ മാത്രം
 
ഓക്ടോബർ 20  വ്യാഴഴ്ച 
ശാസ്ത്രമേള,സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള 

മേളയുമായിബന്ധപെട്ട  വിവരങ്ങൾ www .sahajeevanam .word   press .com  എന്ന ബ്ലോഗിലും  ലഭ്യമായിരിക്കും 
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മേളയിൽ ലഭിച്ച ട്രോഫികൾ 14 -തീയതി തന്നെ സ്കൂൾ ഓഫിസിൽ ഏൽപിക്കേണ്ടതാണ് ട്രോഫി  തിരിച്ചേല്പിക്കാത്ത സ്കൂളുകളുടെ രെജിസ്റ്ററേഷൻ നടത്തുന്നതല്ലന്നും അറിയിക്കുന്നു 
മേളയുമായിബന്ധപെട്ട  contact No :9961846491 കെ .പി  സുനിൽകുമാർ (പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ശാസ്ത്രമേള )

Friday, 14 October 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ടീം മാനേജർമാരുടെ യോഗം 18 .10.2016 ന് 2 മണിക്ക് IRIKKUR GHSS -ൽ വച്ച് ചേരുന്നതാണ് .പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എൻട്രി ഫോറവും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് 
വളരെ അടിയന്തിരം 
രണ്ടാം വാല്യം പാഠ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും 17 -10 -2016 നു രാവിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇൻഡന്റ് ചെയ്തത് , ലഭിച്ചത്, ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത്   എന്നിവ ക്ലാസ്സ്, ടൈറ്റിൽ എന്നിവ തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കണം.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കായികമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സംഘാടകസമിതി രൂപീകരണയോഗം 17 .10 .2016 ന് 2 മണിക്ക്സെൻറ്‌ ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് 
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ അറബിക് അധ്യാപക കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ് 17 .10 .2016 ന് തിങ്കളാഴ്ച  10 മണിക്ക് BRC യിൽ ചേരുന്നു .പ്രസ്തുത മീറ്റിങ്ങിൽ ASO  സൈനുദീൻ സർ  പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് .മുഴുവൻ അറബിക് അധ്യാപകരും കോംപ്ലക്സിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ  അറിയിക്കുന്നു