E

@@@ സ്‌കൂളിലെ പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധിത മായ ഒരു ദിവസത്തെ ബോധവൽകരണ ക്‌ളാസ് 12 -04 -2018 ന് ബി ആർ സി GUPS പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ബത്ത ലഭിക്കുകയുള്ളു .എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും പാചക തൊഴിലാളിയെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ****2017 -2018 വർഷത്തെ വാർഷിക പരിശോധന 17 -04 -2018 മുതൽ 21 -04 -2018 വരെ തിയ്യതികളിൽ ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .പരിശോധന തിയ്യതിക്ക്‌ മുപായി എല്ലാ നടപടി ക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി രേഖകൾ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .ഒഴിഞ്ഞ ചാക്ക് വില ,നികുതി എന്നിവ 23/ 03 / 2018 മുതൽ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കും വാർഷിക പരിശോധനയ്ക്കു രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുകയും കൂടാതെ നിശ്ചിത ഫോറം പ്രകാരം വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പരിശോധന ദിവസം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി ചുമതലയുള്ള യാൾ ഹാജരാകണം @@ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം 2018 ******2017 -2018 മദ്ധ്യ വേനലവധിക്ക് സ്കൂൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുപായി അവസാന ദിവസ പരീക്ഷ ദിനത്തിൽ കുട്ടി ഒരാൾക്കു 4 കിലോ സ്പെഷ്യൽ അരി നൽകേണ്ടതാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾ അംഗീകരിച്ച പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ 8 ക്‌ളാസ് വരെ യുള്ള കുട്ടികൾ സ്പെഷ്യൽ അരി അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യണം അവശ്യ മായ അരി നിലവിൽ ഉള്ള ഫീഡിങ്‌ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചു മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുക

Wednesday, 25 April 2018


വളരെ  അടിയന്തരം 

               പാഠപുസ്തകം വിതരണം 2018 -2019 - സ്കൂളുകൾക്ക്  ഇന്ഡന്റ് പ്രകാരമുള്ള  പുസ്തകങ്ങൾ  ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കിൽ  ആവശ്യമുള്ള  പുസ്‌തകങ്ങളുടെ  എണ്ണം 26/ 04 / 2018 ന് മുമ്പ്  നിശ്ച്ചിത പ്രഫോർമയിൽ ഈ  ഓഫീസിൽ   ലഭ്യമാക്കേണ്ടാതാണ്.     (പ്രഫോർമ ഇ  മെയിൽ  ആയി  അയച്ചിട്ടുണ്ട് )

Saturday, 21 April 2018

// അറിയിപ്പ് // 


പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അദ്ധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ     (2 പകർപ്പ്) ഏപ്രിൽ 21 ന് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.
 

Monday, 16 April 2018

അറിയിപ്പ് 
അധ്യാപകസംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം 
ഉപജില്ലയിലെ അംഗീകൃത അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം 
17 / 04 / 2018 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11 .00 മണിക്ക് B.R.C പഴയങ്ങാടിയിൽ  വെച്ച് ചേരുന്നു.  2 വീതം അംഗീകൃത അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .
അറിയിപ്പ് 
ചുവടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും 31 .03 .2018  ന് വിരമിച്ചതുമായ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ എൽ .പി .സി ,എൻ. ഇ .സി  ,എന്നിവയുടെ 2 പകർപ്പുകളും 
അധ്യാപകരുടെ എൽ .പി .സി , എൻ .എൽ .സി /എൽ .സി ,എൻ. ഇ .സി 
എന്നിവയുടെ 2 പകർപ്പുകളും  ഉടൻ തന്നെ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
(SPARK സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത LPC യുടെ പകർപ്പാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് )
sl no NAME designation name of school date of
 retirement
 1  JOSE P T H M Sreekandapuram Mopla LPS 31.03.2018
2  BABU GEORGE H M GUPS, Karayathumchal 31.03.2018
 3  SNEHAPRABHA .C P. HM Kolantha LPS 31.03.2018
 4  LEELA M N HM Asan Memorial LPS, Mattini 31.03.2018
   5  LUCY O HM Sacred Heart LPS, Payyavoor 31.03.2018
6  MERY K A UPSA Gandhi Memorial UPS, Nellikutty 31.03.2018
8  THRESSIA T J P D TEACHER GUPS, Karayathumchal 31.03.2018
9  VENU P U P S A Kalliad AUPS 31.03.2018
10  USHADEVI UPSA Kalliad AUPS 31.03.2018
11  KUNHIKANNAN P P  F T HINDI Kalliad AUPS 31.03.2018
12  REMANI P V UPSA Kamaliya Madrassa UPS, Irikkur 31.03.2018
13  SARASWATHI V M LPSA Kottur AUPS 31.03.2018
14  JANCY ROSE LPSA Narayanavilasam LPS, Perumannu 31.03.2018
15  JACOB T K  LPSA Sacred Heart LPS, Payyavoor 31.03.2018
16   LISSYAMMA P CHERIYAN LPSA St.Thomas UPS, Manikkadavu 31.03.2018
ഏപ്രിൽ ,മെയ്, ജൂൺ എന്നീ മാസങ്ങളിൽ വിരമിക്കുന്നവരുടെത് അവർ വിരമിച്ചതിനുശേഷം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിലും , ആഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നു കൂടി അറിയിക്കുന്നു

Saturday, 14 April 2018

നൂൺ മീൽ വാർത്തകൾ


സ്‌പെഷ്യൽ അരി 4 കിലോ  കണ്ടിജൻസി തുക അനുവദിച്ച പട്ടിക  ചേർക്കുന്നു ആയതു പ്രകാരം തുക അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്  എന്ന് അറിയിക്കുന്നു  

Thursday, 12 April 2018

അധ്യാപകസംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം 
ഉപജില്ലയിലെ അംഗീകൃത അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം 
17 / 04 / 2018 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 .30 മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു.  2 വീതം അംഗീകൃത അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .

  അറിയിപ്പ്

16.04.2018 തീയതിയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന  പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം 17 .04 .2018  ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ 2 മണിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരെയും അറിയിക്കുന്നു.  

യോഗ സ്ഥലം : പഴയങ്ങാടി ജി .യു .പി .സ്‌കൂൾ 

Wednesday, 11 April 2018

നൂൺ മീൽ വാർത്തകൾ 

വാർഷിക പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകനോ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന അദ്ധ്യാപകരോ ഓഡിറ്റ് ദിവസം ഹാജരാകണ മെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു .എന്നാൽ പരിശോധന യ്ക്ക് തടസ്സവും ഹാജരാകുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തു സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകനോ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന അദ്ധ്യാപകരോ ഓഡിറ്റ് ദിവസം ഹാജരാകേണ്ടതില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു 

പരിശോധനയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് തിയ്യതിക്ക്‌ മുപായി (17 -04 -2018 ന് ) ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ സ്‌കൂളിന്റെ പേര്  കോഡ് എന്നിവ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ  വലിയതായി പേര് എഴുതി ടാഗ് ചെയ്യണം 

Saturday, 7 April 2018

നൂൺ മീൽ വാർത്തകൾ 
* സ്പെഷ്യൽ അരി 4 കി .വിതരണം വൗച്ചറുകളും ബില്ലും സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ഉള്ള ഫോറം സഹിതം ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഇനത്തിലെ കണ്ടിജൻസി തുക അനുവദിക്കുകയുള്ളു ,സമർപ്പിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ മിക്കവയും മേൽ ചേർത്ത നടപടി ക്രമം പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല .
2 സ്‌കൂളിലെ പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് 
   നിർബന്ധിത മായ ഒരു ദിവസത്തെ ബോധവൽകരണ ക്‌ളാസ് 12 -04 -2018 ന് ബി ആർ സി GUPS പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ബത്ത ലഭിക്കുകയുള്ളു .എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും പാചക തൊഴിലാളിയെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 
* ഓഡിറ്റ്  വേണ്ട രേഖകൾ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി കൃത്യ സമയത്തിന് മുപായി ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കണം 

Friday, 6 April 2018

അറിയിപ്പ് 


16.04.2018  തിങ്കളാഴ്ച  രാവിലെ  10   മണിക്ക്  ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല യിലെ എല്ലാ പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അടിയന്തിര യോഗം പഴയങ്ങാടി ജി യു പി സ്കൂളിൽ ചേരുന്നു. കൃത്യ സമയത്തു പങ്കെടുക്കുക.


                                                                                                                    എഇഒ 
ഇരിക്കൂർ 
06  / 04  / 2018 

Tuesday, 3 April 2018

നൂൺ മീൽ വാർത്തകൾ


അരി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റോർ ബിൻ  സ്റ്റീൽ 
മുൻപ് ലഭിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ ഒഴികെ അവശ്യ മുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ അപേക്ഷ 10 / 04/ 2018 നു മുപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുക 

അറിയിപ്പ് 

ഗവൺമെൻറ് പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ  2018 -19 വർഷത്തെ  പൊതു സ്ഥലമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താത്കാലിക  സീനിയോറിറ്റി  ലിസ്റ്റ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാതികൾ  ആക്ഷേപങ്ങൾ /  ഉണ്ടെങ്കിൽ 03 -04 -2018 ന്  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

Wednesday, 28 March 2018

ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി  സ്പെഷ്യൽ അരി 4 കിലോ വിതരണം ചെയ്തു സമർപ്പിക്കുന്ന അക്വിറ്റൻസ് നു പുറമെ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ഉള്ള ഫോറം പ്രകാരം വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്  ഫോറം മാതൃക കാണുക 
മോഡൽ ഫോറം 

എൽ  എസ്  എസ് ,ഐ ഇ ഡി , ഒബിസി  സ്കോളർഷിപ്പ് , യൂണിഫോം 2017 -18 എന്നിവയ്ക്കുള്ള  തുക ബന്ധപ്പെട്ട  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ S T S Bഅക്കൗണ്ടിലേക്ക്  ട്രാൻസ്ഫർ  ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയത്  31 -03 -2018  ന്  മുമ്പായി വിതരണം  ചെയ്ത്  K F C ഫോറം  44 ൽ  വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

Friday, 23 March 2018

നൂൺ മീൽ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി  കാലിച്ചാക്ക്  വില ഒടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ച പുതിയ നിർദ്ദേശം അറിയിക്കുന്നു 

Thursday, 22 March 2018

സ്‌കൂളിൽ കുടിവെള്ളം  സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തിരമായി സമയക്രമം പാലിച്ചു നൽകേണ്ട വിവരം 23 / 12 / 2018 ഒരു മണിക്ക് മുപായി ഓൺലൈൻ വഴി നൽകുക 
R 0  എന്നത് റിവേഴ്‌സ് ഓസ്‌മോസിസ് 
U F                 അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ 
UV      അൾട്രാ വയലറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ 
CANDLE കാൻഡിൽ ഫിൽട്രേഷൻ 
CARBON  ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ ഫിൽട്രേഷൻ 
ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്ത വിവരം സമർപ്പിക്കുക 


DRINKING WATER DATAONLINE
SUBMIT BEFORE 12 PM 23/12/2018

Tuesday, 20 March 2018

ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി 2017 -2018 വാർഷിക പരിശോധന

ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി  2017 -2018  വാർഷിക പരിശോധന 

2017 -2018 വർഷത്തെ വാർഷിക പരിശോധന 17 -04 -2018 മുതൽ 21 -04 -2018 വരെ തിയ്യതികളിൽ ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .പരിശോധന തിയ്യതിക്ക്‌ മുപായി എല്ലാ നടപടി ക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി രേഖകൾ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .ഒഴിഞ്ഞ ചാക്ക്  വില ,നികുതി എന്നിവ  23/ 03 / 2018 മുതൽ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കും വാർഷിക പരിശോധനയ്ക്കു രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുകയും  കൂടാതെ നിശ്ചിത ഫോറം  പ്രകാരം വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പരിശോധന ദിവസം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി ചുമതലയുള്ള യാൾ ഹാജരാകണം 
അറിയിപ്പ് 
മട്ടന്നൂർ  എം  എൽ എ  ഫണ്ട്  രണ്ടാം  ഗഡു  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്  ഇ  ട്രാൻസ്ഫർ  മുഖേന  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപഡയറക്ടർ  ആഫീസിൽ  നിന്നും  അയച്ചിട്ടുണ്ട് .മേൽതുക  ഇനിയും  അക്കൗണ്ടിൽ  എത്താത്ത  പ്രധാനാധ്യാപകർ സ്കൂളിനെ പേര് ,ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ പേര് ,അക്കൗണ്ട് നമ്പർ , ബാങ്കിന്റെ പേര് , ശാഖ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

Monday, 19 March 2018അറിയിപ്പ് 


21.03.2018  ബുധനാഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കു  2  മണിക്ക്  ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല യിലെ എല്ലാ പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അടിയന്തിര യോഗം പഴയങ്ങാടി ജി യു പി സ്കൂളിൽ ചേരുന്നു. കൃത്യ സമയത്തു പങ്കെടുക്കുക.


                                                                                                                    എഇഒ 
ഇരിക്കൂർ 
19 / 03 / 2018 

Friday, 16 March 2018

അറിയിപ്പ് 
TEACHERS WELFARE FOUNDATION സ്റ്റാമ്പ് കൈപ്പറ്റാത്തവർ ഇന്നു തന്നെ ആയത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് .

Thursday, 15 March 2018

അറിയിപ്പ് 
'' ജൈവ വൈവിധ്യ  ഉദ്യാനം '' പദ്ധതി , ''ശ്രദ്ധ'' പദ്ധതി എന്നിവക്കായി  അനുവദിച്ച  തുകയുടെ  ധനവിനിയോഗപത്രം ഇനിയും  സമർപ്പിക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർ   ധനവിനിയോഗപത്രം K F C 44  ൽ  ഇന്നു  തന്നെ  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് 
അറിയിപ്പ് 
ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ സ്പാർക്കിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ  നടത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം 16 -03 -2018 ന് വെള്ളിയാഴ്ച 10  മണിക്ക് ജി യു പി എസ് പഴയങ്ങാടിയിൽ  വെച്ച് നടക്കുന്നു എൽ പി  വിഭാഗം പ്രധാനാധ്യാപകരും പരിശീലനം  ലഭിക്കാത്ത യു പി പ്രധാനാധ്യാപകരും  പങ്കെടുക്കുക. എൽ  പി വിഭാഗം ഐ സി ടി കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ പേരും കൊണ്ടുവരണം 

Wednesday, 14 March 2018

അറിയിപ്പ് 
ഇരിക്കൂർ സബ് ജില്ലാ ഹിന്ദി അദ്ധ്യാപക സംഗമവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും 16/03/2018 ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരിക്കൂർ ബി ആർ സി യിൽ വെച് നടക്കുന്നതാണ് . ടി .വിവരം മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 12 March 2018

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി

           ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി 
2017 ജൂൺ മുതൽ 2017 ഡിസംബർ വരെയുള്ള ചെലവ് തുകയുടെ അസ്സൽ ബില്ല് വൗച്ചറുകൾ അബ്‌സ്ട്രാക്ട് എന്നിവ സമർപ്പിച്ചിട്ടും തുക  അംഗീകരിച്ചു ലഭിക്കാത്ത സ്‌കൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വിവരം aeonoonmeal@ gmail .com എന്ന വിലാസത്തിൽ മെയിൽ അയക്കേണ്ടതാണ് 

Saturday, 10 March 2018

ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി - കുടിവെള്ളം ഭക്ഷണം എന്നിവയുടെ ലാബ് വഴിയുള്ള പരിശോധന 
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ട്ർ നൽകുന്ന ഉത്തരവ് കാണുക 

Thursday, 8 March 2018

അറിയിപ്പ് 
''ശ്രദ്ധ''  പദ്ധതിക്കായി  ഗവൺമെൻറ്  സ്കൂളുകൾക്ക് അനുവദിച്ച  തുകയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം നാളെ 09 -03 -2018 ന് ഓഫിസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .10 -03 -2018 ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ കാലതാമസം പാടില്ല എന്നറിയുക്കുന്നു .
ഗവ.വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് ..........
പുതിയതായി Transfer -നു Apply ചെയ്യുന്ന Teachers -നു Application ID തന്നെ യൂസർനയിo പാസ്സ്‌വേർഡ് ആയി കൊടുത്ത് Login ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ് (Password change ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ). Password Change ചെയ്യാനായി tandp@kite.kerala.gov.in എന്ന Email വിലാസത്തിൽ വിവരണങ്ങൾ അയക്കുക .


അപേക്ഷ ഓൺലൈനിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി:12/03/2018 

അദ്ധ്യാപകരുടെ പൊതു  സ്ഥലമാറ്റം  -  അപേക്ഷ , പ്രിന്റ് ഔട്ട്, അനുബന്ധ രേഖകൾ,സേവന പുസ്തകം എന്നിവ 14.03.2018 ന്     വൈകുന്നേരം 5  മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്