.

26-11-2014 ന് ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് GUPS പയ്യാവൂരിൽ വച്ച് ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി,ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽ മാരുടെയും യോഗം ചേരുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും, പ്രിൻസിപ്പൽമാരും നിര്ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

22 Nov 2014

26-11-2014 ന്  ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് GUPS  പയ്യാവൂരിൽ വച്ച് ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി,ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ഹയർ  സെക്കണ്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽ മാരുടെയും യോഗം ചേരുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും,  പ്രിൻസിപ്പൽമാരും  നിര്ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

21 Nov 2014

It is proposed to release the third instament of contigency charges before the end of December.To fill up the Proforma carefully in respect of each school and forward the same by E mail on or before 02/12/2014.
2014-14 വർഷത്തെ തിരൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര-ഗണിതശാസ്ത്ര -സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര-പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളകൾക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ യോഗ്യത നേടിയ വിധ്യാർതികളുടെ  22-11-2014  ന് രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയരക്ടരുടെ ഓഫീസിൽ ചേരുന്നു.യോഗത്തിൽ HM സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോ പതിച്ച identity card  2 എണ്ണം കൊണ്ടുവരണം.  ID  card  www.schoolsasthrolsavam.in, www.ddekannur.in ലഭ്യമാണ്.
NuMATS Examination 2014-15
Result
Sl.No. Name of student Name of school Category
Gen./SC/ST/DA
Rural/Urban Boy/Girl Medium
Mal/Eng/Kannada/Tamil
1 Anagha. P.P. RGMAUPS Malapattam General Rural  Girl Malayalam
2 Jishnu Reji SNAUPS Chamakkal General Rural  Boy  Malayalam
3 Akash Manu GUPS Nediyanga SC (General selection) Rural  Boy  Malayalam
4 Anuja. C. Niduvaloor AUPS SC Rural  Girl Malayalam
5 Gopika. P.J. Nirmala UPS Chemperi ST Rural  Girl Malayalam
6 Anaswara. K.R. SNAUPS Padiyoor DA Rural  Girl Malayalam
ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
IRIKKUR

20 Nov 2014

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി 2014-15

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ റഗുലേഷൻ ആക്ട്

സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിലവാര നിയമത്തിലെ  ചട്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപെട്ട സർക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക്ചെയ്യുക .പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അടിയന്തിരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
നിർദ്ദേശങ്ങൾ
1.അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
2.പാചകത്തൊഴിലാളിയുടെ  മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാത്യകയ്ക്കായി ഇവിടെക്ളിക്ക് ചെയ്യുക. 
3.സ്കൂളിൽ ഉപയോഗി ക്കുന്ന വെള്ളം അംഗീക്യത ലാബുകളിൽ പരിശോധിച്ചതിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്  അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ടതാണ്. (കണ്ണൂർ ,താണയിലുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്)
4. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 100/- രൂപാ നിരക്കിൽ 5 വർഷത്തേക്ക് 500/- രൂപ അടച്ചതിന്റെ ചലാൻ (ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് :0210-04-800-97-02  Purpose : Registration Fee for FSS Act 2006 )
5. അപേക്ഷയിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ ഫോട്ടോ പതിക്കേണ്ട താണ്. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ട താണ്.

6. പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ , പാചകത്തൊഴിലാളിയുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ,വെള്ളത്തിന്റെ പരിശോധനാ റിപോർട്ട് ,ചലാൻ എന്നിവ സഹിതം അതാത് പഞ്ചായത്തിലെ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ സമീപിക്കേണ്ട താണ്.

17 Nov 2014

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി,ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ഹയർ  സെക്കണ്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽ മാരുടെയും യോഗം 20-11-2014 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് BRC യിൽ ചേരുന്നതാണ്.

അജണ്ട:-
 1. സ്കൂൾ കലോത്സവം.
 2. IED കുട്ടികളുടെ UID/EID , ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരണം.
 3. യൂനിഫോമിനു അർഹതയുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ക്ലാസ് തിരിച്ച് ആണ്‍, പെണ്‍  തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. (നേരത്തെ തന്ന കണക്കില അപാകം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്)(Aided schools only)
 4. യുവജനോത്സവത്തിന്റെ ഫണ്ട് കളക്ഷൻ യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അഭ്യർത്തിക്കുന്നു.

14 Nov 2014

പ്രി പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രോഫോര്മയിൽ 18-11-2014 നു മുന്പ് ഓഫീസിൽ സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Proforma

13 Nov 2014

ചിത്രരചനാ മത്സരം. നവംബർ  14 

Circular-1Circular-2

എല്ലാ യു.പി.സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഇതോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന  സർവേ ഫോമിന്റെ കോപ്പി 7 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുകയും, പൂരിപ്പിച്ച് വാങ്ങിയ ഫോം കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 15-11-2014 നുള്ളിൽ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്‌. എത്ര കുട്ടികളുടെ ഫോം അയച്ചുകൊടുത്തു എന്ന വിവരം ഈ ഓഫീസിൽ 15-11-2014 നുള്ളിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉപജില്ലാ  NuMATS  പരീക്ഷ 15-11-2014 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9:30 ന്  GUPS  പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ചു നടത്തുന്നതാണ്.  രജിസ്റ്റെർ  ചെയ്ത കുട്ടികളെ അന്നേ ദിവസം പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
രണ്ടാം പാദ വാർഷിക മൂല്യ നിർണയം - 2014-15

12 Nov 2014

IED (CWSN) Renewal വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ UID നമ്പറും , Fresh വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ UID നമ്പറും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ വിവരങ്ങളും 15-11-2014 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
28-11-2014 ന്  വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് പാലയാട് ഡയറ്റിൽ  വച്ച് ഇരിക്കൂർ  മണ്ഡലത്തിന്റെ  സമഗ്ര വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയുടെ Video Conference ഉം  one  day   workshop ഉം നടത്തുന്നതാണ്.   ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രൈമറി , ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്ത് നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
നവംബർ  14 ന്  BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടത്താനിരുന്ന മുകുളം മീറ്റിങ്ങ് മാറ്റി വച്ചതായി DIET  പ്രിൻസിപ്പൽ  അറിയിക്കുന്നു.

11 Nov 2014

സംസ്കൃതം ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാത്ത യു.പി. സ്കൂളുകൾ 15-11-2014 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും എടുക്കേണ്ടതാണ്.
ചിത്രരചനാ മത്സരം- നവംബർ  14 ന് .  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സർക്കുലർ കാണുക.
IED (CWSN) Renewal വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ UID നമ്പറും , Fresh വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ UID നമ്പറും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ വിവരങ്ങളും 15-11-2014 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
14-11-2014 ന് എല്ലാ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലും PTA യോഗം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്.  ആയതിലേക്കുള്ള DRG  മാരുടെ പരിശീലനം 11-11-2014 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി BRC  യിൽ നടക്കുന്നു.  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഒരധ്യാപകനെ / അധ്യാപികയെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കെണ്ടതാണ് .
2014 നവംബർ 13,14,15 തീയ്യതികളിൽ ഉപജില്ലയിലെ സംസ്കൃതം അധ്യാപകർക്ക് DIET ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന  പരിശീലന പരിപാടി പയ്യാവൂർ ഗവ. യു.പി.സ്കൂളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു.  ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സംസ്കൃതം അധ്യാപകരും പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പ്രധാനധ്യപകർ നിർദ്ദേശം നല്കേണ്ടതാണ്.

10 Nov 2014

ഉപജില്ലാ  NuMATS  പരീക്ഷ 15-11-2014 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9:30 ന്  GUPS  പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ചു നടത്തുന്നതാണ്.  രജിസ്റ്റെർ  ചെയ്ത കുട്ടികളെ അന്നേ ദിവസം പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.