.

25-10-2014 ന് ശനിയാഴ്ച മുൻ നിശ്ചയ പ്രകാരം ക്ലസ്റ്റർ തല പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് BPO അറിയിക്കുന്നു.****** പ്രധാനധ്യാപകരുടെ യോഗം 27-10-2014 ന് തിങ്കളാഴ്ച 2 മണിക്ക് BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രൈമറി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരും നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. **** 2012-13 വർഷത്തെ KESEPF ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് 24.10.2014ന്‌ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഈ ഓഫീസ്സിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്‌. പ്രസ്തുത വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നല്കാത്തവർ ആയത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്‌.

24 Oct 2014

25-10-2014 ന് ശനിയാഴ്ച മുൻ നിശ്ചയ പ്രകാരം  ക്ലസ്റ്റർ തല പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് BPO  അറിയിക്കുന്നു.
പ്രധാനധ്യാപകരുടെ  യോഗം 27-10-2014  ന് തിങ്കളാഴ്ച  2 മണിക്ക് BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ   വച്ച് നടക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രൈമറി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ  സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരും നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.
അജണ്ട:
 1. ജില്ല ശാസ്ത്ര മേള ഒക്ടോബർ 30,31 
 2. ഉപജില്ല കായികമേള 
 3. ഉപജില്ല കലാ മേള
 4. aided സ്കൂളുകളുടെ യൂനിഫോം വിതരണം 

23 Oct 2014

പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്കുള്ള ഏകദിന ക്ളസ്റ്റർ പരിശീലനം 25-10-2014 ന് ശനിയാഴ്ച താഴെ പറയുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

 LP  വിഭാഗം :       GUPS പയ്യാവൂർ 
                     MALPS ശ്രീകണ്ഠപുരം
UP വിഭാഗം :
   സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം, ഗണിതം,മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്,    ഹിന്ദി            - GHSS  നെടുങ്ങോം 
   സയൻസ്         - BRC  പഴയങ്ങാടി 
   LP, UP അറബിക്  - BRC  പഴയങ്ങാടി
   സംസ്കൃതം, ഉർദു  - AUPS കോട്ടൂർ 
  
     2012-13 വർഷത്തെ KESEPF ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് 24.10.2014ന്‌ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഈ ഓഫീസ്സിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്‌. പ്രസ്തുത വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നല്കാത്തവർ ആയത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്‌.
ഉപജില്ല സ്പോർട്സ് എൻട്രി 28-10-2014 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കുള്ളിൽ www.schoolsports.in എന്ന വെബ്‌ സൈറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.3-11-2014  തിങ്കളാഴ്ച 11 മണിക്ക് പൈസക്കരി AUPS ൽ വച്ച് ടീം മനേജർമാരുടെ യോഗം നടക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447484865 എന്ന മോബൈൽ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള 

************************************************
Very Urgent
2014-15  വർഷം  എയിടെഡ്   സ്കൂളുകളിൽ പുതുതായി പ്രവേശനം ലഭിച്ച (1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ദാരിദ്ര രേഖക്കു മുകളിലുള്ള ആണ്‍കുട്ടികൾ  ഒഴികെ ) എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം ആണ്‍, പെണ് തിരിച്ചും  ആകെ യുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും    25/10/2014  നു മുൻപ്  ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
*************************************************

20 Oct 2014

അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത unaided  സ്കൂളുകൾക്ക്  അംഗീകാരത്തിനായി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.  അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 31-12-2014. 

2012-13 വർഷത്തെ  പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ  കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്ത്  ഉടനടി റിപ്പോർട്ട്  സമർപ്പിക്കുവാൻ DDE ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .  ഇതുവരെയും വിതരണം ചെയ്യാത്ത പ്രധാനധ്യപകർ  തുക വിതരണം ചെയ്തു വൌച്ചർ  25-10-2014 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
************************************************
Very Urgent
2014-15  വർഷം  എയിടെഡ്   സ്കൂളുകളിൽ പുതുതായി പ്രവേശനം ലഭിച്ച (1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ദാരിദ്ര രേഖക്കു മുകളിലുള്ള ആണ്‍കുട്ടികൾ  ഒഴികെ ) എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം ആണ്‍, പെണ് തിരിച്ചും  ആകെ യുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും    20/10/2014  നു 11 മണിക്കുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച്ച്ചരിയിക്കെണ്ടതാണ് .

 Very Urgent
2014-15  വർഷം  എയിടെഡ്   സ്കൂളുകളിൽ പുതുതായി പ്രവേശനം ലഭിച്ച (1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ദാരിദ്ര രേഖക്കു മുകളിലുള്ള ആണ്‍കുട്ടികൾ  ഒഴികെ ) എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം ആണ്‍, പെണ് തിരിച്ചു    20/10/2014  നു 11 മണിക്കുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച്ച്ചരിയിക്കെണ്ടതാണ് .

18 Oct 2014

2014-15 വർഷത്തെ ഉപജില്ല മേളകളുടെ സമയക്രമം 
I. ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര,  സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര, ,ഗണിത, പ്രവൃത്തി പരിചയ, ഐ.ടി മേള  - 2014 ഒക്ടോബർ 21 ന് 
സ്ഥലം:
       1. ശാസ്ത്ര മേള - AUPS  നിടുവാലൂർ 
       2. സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര മേള -  AUPS  ചെങ്ങളായി 
       3. ഗണിത ശാസ്ത്ര മേള  - MALPS ചെങ്ങളായി 
       4. പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള - AUPS  പെരിന്തലേരി 
       5. ഐ.ടി മേള - GHS  കൊയ്യം 
II. കായിക മേള - 2014 നവമ്പർ 5,6,7 തീയ്യതികളിൽ 
     St . Mary's  UPS പൈസക്കരി 
III. സാഹിത്യോത്സവം  - 2014 നവമ്പർ 11,12 തീയ്യതികളിൽ
 സ്ഥലം:
       1. നവമ്പർ 11 - GUPS  നുച്യാട്  (രചനാമത്സരങ്ങൾ)
       2.നവമ്പർ 12 - SVAUPS പരിക്കളം (സ്റ്റേജ് ഇനങ്ങൾ)
IV. കലാമേള  2014 നവമ്പർ 26,27,28,29 തീയ്യതികളിൽ 
      ഗവ. യു.പി സ്കൂൾ പയ്യാവൂർ        
**********************************

17 Oct 2014

     ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രോത്സവ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കുക.
     ADHAR Enrolment നടത്താൻ ഇനിയും വിദ്യാലയങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്‌.
9562745443 ബാബുരാജ് അക്ഷയ ബ്ലാത്തൂർ 
     21.10.2014ന്‌ നടക്കുന്ന ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്ര, സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര, ഗണിതശാസ്ത്ര, പ്രവർത്തിപരിചയ, IT മേളകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതതു സെന്ററുകളിൽ 20.10.2014ന്‌ തന്നെ നടത്തേണ്ടതാണ്‌. മുൻ വർഷത്തെ റോളിങ്ങ് ട്രോഫികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് അതതു സ്കൂളുകളിൽ തിരിച്ചേല്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. 
     2013-14 വർഷത്തെ യൂണീഫോം ലഭിച്ച എല്ലാ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളൂം ബിൽ പ്രകാരം അകൗണ്ടിൽ അനുവദിച്ച് നല്കിയ തുകയ്ക്ക് RSWM Ltd ന്‌ ചെക്ക് നല്കി 18.10.2014ന്‌ മുമ്പ് BRC യിൽ ഏല്പിച്ച് റെസീപ്റ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്‌. 

14 Oct 2014

ഹിന്ദി സുഗമ പരീക്ഷ - സര്ക്കുലരിനായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Hindi Sugam Examination- Circular

13 Oct 2014

     നാളെ (14.10.2014ന്‌) ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് HS പ്രധാന അധ്യാപകരുടേയും HSS പ്രിൻസിപ്പാൾമാരുടേയും യോഗം പയ്യാവൂർ ഗവ. യുപി സ്കൂളിൽ. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് കലാമേള സംഘാടക സമിതി യോഗം; എല്ലാ പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌.
     ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അസോസിയേഷൻ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്വിസ് 16.10.2014ന്‌ BRCയിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണെന്ന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു. LP,UP വിഭാഗം രാവിലെ 10.30 മണിക്ക്. HS, HSS വിഭാഗം 12 മണിക്ക്. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 2 കുട്ടികൾ വീതം പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്‌. 

INSPIRE AWARD 2014-15
തെരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2014-15 വര്‍ഷത്തെ INSPIRE AWARD നു തെരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 5000/- രൂപ മൂല്യമുള്ള INSPIRE AWARD WARRANT അവര്‍ക്ക് ഉടന്‍തന്നെ നല്‍കും.


INSPIRE AWARD നു പരിഗണിക്കപ്പെടാതെപോയ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവാര്‍ഡിനായി കുട്ടികളെ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യാന്‍ ഒക്ടോബര്‍ വരെ സമയം അനുവദിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകള്‍ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കെണ്ടാതാണ്.