.

ലോകബാലവേല വിരുദ്ധ ദിനമായ ജൂൺ 12ന്‌ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ ബാല വേല വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്‌. ******

2 Jul 2015

ലംപ്സംഗ്രാന്റ് -ഒ.ഇ.സി
ഒ.ഇ.സി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും,തത്തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഇതര സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 2015-16 വർഷത്തെ ലംപ്സംഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും , അപേക്ഷാഫോറത്തിനുമായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്
2015-16 വർഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധ്പ്പെട്ട് ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
                            അപേക്ഷകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപേക്ഷാഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

1 Jul 2015

                          വളരെ അടിയന്തിരം 

അത് ലറ്റിക് ഫണ്ട്/കലോത്സവ ഫണ്ട് ശേഖരണം

2015-16 വർഷത്തെ അത് ലറ്റിക് ഫണ്ടിനത്തിൽ 5 രൂപയും കലോത്സവ ഫണ്ടിനത്തിൽ 5 രൂപയും 5 മുതൽ 7 വരെ കാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് നാളെ(02.07.2015) 11 മണിക്കുള്ളിൽ   ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.                                               പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
[പ്രൊഫോർമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനുശേഷം പ്രിന്റെടുക്കുക.]
ന്യുനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീ- മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2015-16 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .
ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ www. scholarship.itschool.gov.in എന്ന വെബ്‌ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

സർക്കാർ നിഷ്ക്കർഷിക്കാത്ത ടെക്‌സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ,ഗൈഡുകൾ എന്നിവ സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

30 Jun 2015

എല്ലാ AIDED വിദ്യാലയങ്ങളും സ്കൂൾ കലണ്ടർ വിലയായ 23 രൂപ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കി കലണ്ടർ കൈപ്പറ്റണം

         ഇന്റേണൽ സപ്പോർട്ട് മിഷൻ (ISM) പ്രവർത്തനം 

    സ്കൂളുകളിൽ ഇന്റേണൽ സപ്പോർട്ട് മിഷന്റെ ഭാഗമായി എ.ഇ.ഒ,ബി.പി.ഒ,ഡയറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി എന്നിവർ ഈ മാസം 2 നു സന്ദർശനം നടത്തുന്നു.സ്കൂളിൽ പ്രധാനാധ്യാപകരും അദ്ധ്യാപകരും എല്ലാ കുട്ടികളും തദവസരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.സ്കൂളുകളിലെക്ലാസ്സുകളുടെ മോണിറ്ററിംഗ്,സ്കൂൾ രേഖകൾ പരിശോധിക്കൽ,ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങൾവിലയിരുത്തൽ,എന്നിവനടത്തപ്പെടുന്നതയിരിക്കും.എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുംഇതൊരറിയിപ്പായിസ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.   സബ്ബ്ജില്ലയിലെ തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 2 സ്കൂളുകളിലായിരിക്കും അന്നേ ദിവസം സന്ദർശനം നടത്തുക.സന്ദർശനം നടത്തുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പേര് വിവരംഅന്നേദിവസംഅറിയിക്കുന്നതാണ്.വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്

 

29 Jun 2015

അത് ലറ്റിക് ഫണ്ട്/കലോത്സവ ഫണ്ട് ശേഖരണം
2015-16 വർഷത്തെ അത് ലറ്റിക് ഫണ്ടിനത്തിൽ 5 രൂപയും കലോത്സവ ഫണ്ടിനത്തിൽ 5 രൂപയും 5 മുതൽ 7 വരെ കാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് 4-7-2015 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.                                               പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
[പ്രൊഫോർമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനുശേഷം പ്രിന്റെടുക്കുക.]

                                     അറിയിപ്പ്

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കായികാധ്യാപകരുടെ യോഗം 30.06.2015നു ചൊവ്വാഴ്ച 11മണിക്ക് ബി.ആർ.സി.യിൽ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ് .എല്ലാ കായികാധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

25 Jun 2015

അറിയിപ്പ് 
2015 വർഷത്തെ പ്രൊഫ.ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ അവാർഡ് , സംസ്ഥാന അദ്ധ്യാപക അവാർഡ് നിർണ്ണയം ,2014-15 വർഷത്തെ മികച്ച പി.ടി.എ യെ തെരെഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനത്തിനും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുമായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം
അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന 2015 ജൂൺ 26 ന് സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക അസ്സംബ്ലി വിളിച്ച് ചേർത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കേണ്ടതാണ് . പ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

23 Jun 2015

നവോദയാ പ്രവേശന പരീക്ഷ
2015-16 വർഷത്തിൽ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ ആറാം തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അർഹത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അഞ്ചാംക്ലാസ് ഉൾപ്പെടുന്ന എൽ.പി.സ്കൂളിൽ  ഹിന്ദി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഒരു ത്രിദിന പരിശീലനം ജൂണ്‍ 25,26,27,തീയതികളിൽ ഇരിട്ടി ബി.ർ.സി.യിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു .ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ഹിന്ദി അധ്യാപകരും പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പ്രധാനാധ്യാപകർ നിർദേശം നല്കേണ്ടതാണ്.

20 Jun 2015

കലാരംഗങ്ങളിൽശോഭിക്കുന്നനിർധനരായവിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള 2015-16 ലെ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് .2014-15 വർഷത്തിൽ സ്കൂൾ കലോൽസവത്തിൽ സബ്ജില്ലാതലത്തിൽ മത്സരിക്കുകയും ,ജില്ലാതലത്തിൽ മത്സരിക്കുവാൻ യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്ത് (ഇനങ്ങൾ :കഥകളി ,ഓട്ടംതുള്ളൽ ,ഭരതനാട്യം ,കുച്ചുപ്പുടി ,മോഹിനിയാട്ടം ,നാടോടിനൃത്ത്യം)കുടുംബവാർഷികവരുമാനം75000/-രൂപവരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് .10000 രൂപയാണ് ധനസഹായം.അപേക്ഷയോടൊപ്പം വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ശരിപകർപ്പും ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം.ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ചുവടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഫോർമ സഹിതം 25.06.2015നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ   സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക