.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ മീറ്റിങ് 10-06-2016 ന് വെള്ളി ആഴ്ച രാവിലെ 10.00 ന് BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും നിര്ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .

24 Jun 2016

ന്യുനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി (IDMI)കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി പ്രകാരം 2016 -17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.വിശദ വിവരങ്ങൾ  താഴെ  കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്   

Click Here
OEC ലംപ്സം ഗ്രാന്‍റ്
അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കണം 

OEC വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും OEC ക്ക് തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഇതര സമുദായങ്ങളിലെ  വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും 2016-17 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ലംപ്സം ഗ്രാന്‍റ് അനുവദിക്കുന്നതിന് അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 15/7/2016 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചു. ഓരോ സ്കൂളിലും വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ തുക പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യും.  

വെബ്സൈറ്റ് 
സര്‍ക്കുലര്‍ 

22 Jun 2016

വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾതല ചെയർമാൻമാരുടെ ഒരു യോഗം 27 .06.2016 ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി ബി.ആർ.സി.യിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു.യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം .

                                                                                            ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
                                                                                                                   ഇരിക്കൂർ 

21 Jun 2016

പാഠ പുസ്തകം -അടിയന്തിരം 

(എല്ലാ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ശ്രദ്ധക്ക് )
       
     എല്ലാ സൊസൈറ്റികളിലും  വിതരണത്തിന് ശേഷം  ബാക്കിയുള്ള 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ   പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്ററ്  തയ്യാറാക്കി 25-06-2016 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ പഴയങ്ങാടി ബി ആർ സി യിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.സൊസൈറ്റികളിൽ  അധികമായി ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസ്തുത ദിവസം നൽകുന്നതാണ്.ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്ററ്  അന്നേ ദിവസം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .(9,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടു വരേണ്ടതില്ല )

വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ആവശ്യകത കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങള്‍

വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു


സ്കൂള്‍ മേപ്പിംഗിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ആവശ്യകത കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അക്ഷേപമുള്ളവര്‍ പരാതി വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതിമുതല്‍ ഒരു മാസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കണം.   AEO / DEO മുഖാന്തിരമാണ് പരാതി  സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്‌.

പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ അവാര്‍ഡ്‌ 

രചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു


ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ അവാര്‍ഡിന് സര്‍ക്കാര്‍, എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരില്‍നിന്നും രചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു.

Best PTA Award 2015-16


മികച്ച   PTA കളെ കണ്ടെത്തി ഉപജില്ല / വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല / റവന്യൂ ജില്ല / സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഗ്രേഡ് നല്‍കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹന സഹായം നല്‍കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചതായി DPI അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാന അദ്ധ്യാപക അവാര്‍ഡ്‌ 2016-17

നിര്‍ദേശങ്ങള്‍


2016-17 വര്‍ഷത്തെ  സംസ്ഥാന അദ്ധ്യാപക അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹതയുള്ള അദ്ധ്യാപകരെ കണ്ടെത്തി പ്രൊപ്പോസലുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

19 Jun 2016

2015-16 വര്‍ഷത്തെ കെ എ എസ് ഇ പി എഫ്   ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകളുടെ ജോലികളും എത്രയും പെട്ടെന്നു തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ആയത് കൃത്യതയോടെ നല്‍കുന്നതിനായി ഓരോ വരിക്കാരുടെയും 2015 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 2016 മാര്‍ച്ച് വരെ ക്യാഷ് ചെയ്ത (2015 മാര്‍ച്ച് ശമ്പളം മുതല്‍ 2016 ഫെബ്രുവരി ശമ്പളം വരെ) വരിസംഖ്യ, തിരിച്ചടവ്   , ക്ഷമബത്താ കുടിശ്ശിക, വായ്പകള്‍ എന്നിവ ലോണിന് നല്‍കുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള അനക്സര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പ്രിന്‍റഡ് ഫോറത്തില്‍  തന്നെ തയാറാക്കി (A. വരിസംഖ്യ, തിരിച്ചടവ്  ,  ആകെ, തീയതി   B. ക്ഷമബത്താ കുടിശ്ശിക,   കാലയളവ്, ഉത്തരവ് നമ്പര്‍, മെര്‍ജ്ജ് ചെയ്ത തീയതി     C  വായ്പകള്‍ , വായ്പ കൈപ്പറ്റിയ തീയതി) എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് കെ. എ എസ് ഇ പി എഫ് സ്ക്കൂള്‍ കോഡ് ചേര്‍ത്ത്  പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര ആയത് പ്രകാരം സോര്‍ട്ട് ചെയ്ത്  
 22/06/2016  ന് മുമ്പായി AEO ഓഫീ സില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്  പ്രിന്‍റഡ് ഫോറത്തില്‍  തന്നെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. 
            ഗെയില്‍ പി.എഫ് സംവിധാനത്തില്‍ നിലവില്‍ 2014 15 ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ബാലന്‍ സ് ചേര്‍ത്താല്‍ മാത്രമാണ് പി.എഫ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. അത് ഉടന്‍ തന്നെ 2015-16 ആയി മാറും. അതിനു  മുമ്പ് 2015-16 വര്‍ഷത്തെ പി.എഫ് ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച തീയതിക്കുള്ളില്‍ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകള്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിക്കേണ്ടതാണ്..

17 Jun 2016

TEXT BOOK
എല്ലാ പാഠപുസ്തക സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരും പ്രൊഫോർമയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി എ  ഇ  ഒ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

16 Jun 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ യു .പി .സ്കൂൾ ,ഹൈ സ്കൂൾ സയൻസ് ക്ലബ്ബുകളുടെ കൺവീനർമാരുടെ  യോഗം 17.06.2016 ന് വെള്ളിയാഴ്ച 10.30 ന്   BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.നിർബന് ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 

   അറിയിപ്പ്

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കായികാധ്യാപകരുടെ യോഗം 17.06.2016നു വെള്ളിയാഴ്ച്ച  11.30 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി.യിൽ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ് .എല്ലാ കായികാധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

15 Jun 2016

2015 വർഷത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത വിവിധ സ്റ്റാമ്പുകളുടെ തുക ഇനിയും അടക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർ 20-06-2016 നു മുൻപായി തുക എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ  നിർബന്ധമായും  അടക്കേണ്ടതാണ് .

9 Jun 2016

 
പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  മീറ്റിങ്  10-06-2016 ന്  വെള്ളി ആഴ്ച രാവിലെ 10.00 ന്  BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു.  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും  നിര്ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .