.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തിര യോഗം നാളെ 07 .09 .2016 ന് 2 മണിക്ക് ബി .ആർ .സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു .മുഴുവൻ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് . for Budget proformas,click here

Wednesday, 28 September 2016

2016 -17  വർഷത്തെ ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്ര -ഗണിത ശാസ്ത്ര -സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തിപരിചയ -ഐ.ടി മേള GHSS  IRIKKUR  ൽ  വച്ച് ഓക്ടോബർ 3 -വാരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് . മേളയുടെ വിജയത്തിനുള്ള വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘം രുപീകരണയോഗം സെപ്തംബര്  29 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് സ്കൂളിൽ ചേരുന്നു .എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്  

Thursday, 22 September 2016

26.09.2016 Monday  രാവിലെ 10 .30  നു  ബിആർസി  പഴയങ്ങാടിയിൽ  വച്ചു  LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ΗSST  PRINCIPAL  മാരുടെയും യോഗം നടക്കുന്നു എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും  പ്രിൻസിപ്പൽമാരും  യോഗത്തിൽ  നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് 

Friday, 9 September 2016

പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം


2016ആഗസ്ത് മാസത്തെ  വേതനവും ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസും പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇ-ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നല്കുന്നതിനായി ബാങ്കിൽ നല്കിയിട്ടുള്ള വിവരം എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരേയും അറിയിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിവരം പാചകത്തൊഴിലാളികളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്‌.

Thursday, 8 September 2016

അറിയിപ്പ്
എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും ബന്ധപ്പെട്ട സപ്ളൈകോ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും സ്പെഷ്യൽ അരി കൈപ്പറ്റി കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ (8-9-2016) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിക്കുന്നു
 ഉച്ചകഞ്ഞി സര്ക്കുലര് 

Tuesday, 6 September 2016

അടിയന്തിര പ്രഥമാധ്യാപകയോഗം
 പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തിര യോഗം നാളെ          07 .09 .2016 ന്  2 മണിക്ക് ബി .ആർ .സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു .മുഴുവൻ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് .
 
അജണ്ട : പാഠപുസ്തകം 

കുട്ടികളുടെ ധീരതക്കുള്ള അവാര്‍ഡിനുവേണ്ടി നോമിനേഷനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു


ന്യൂ ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള National Council for Child Welfare ന്‍റെ 2016 വര്‍ഷത്തെ കുട്ടികളുടെ ധീരതക്കുള്ള അവാര്‍ഡിനുവേണ്ടി നോമിനേഷനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. 

FINANCIAL ASSISTANCE TO THE WARDS OF BEEDI/CINE/LSD MINE WORKERS FOR CLASS  I   TO  X 2016-17

01. Labour Welfare Organisation, Ministry of Labour & Employment , Govt. of India is inviting applications for Financial assistance to the wards of Beedi/Cine/ LSD Mine workers 2016-17  for
  • Class I to X: By mailing the consolidated statement to this email id and thereafter submitting the hard copies of statement & supporting documents to this office or nearby dispensaries of Labour Welfare Organization situated near your school.
  • Class XI and above: Beneficiary students have to login to scholarships.gov.in and submit applications online thereafter the institutions would have to login and verify and submit the applications online.

02. Please find attached the Press note/ Instructions/ Proforma/ Excel file for entry of beneficiary details of consolidated statement and details of necessary documents required for the submission of the same. The consolidated statement has to be mailed prior to submission of hard copies.
03. The consolidated statement (print out of the data entry along with the signed proforma) along with necessary documents are to be submitted to nearby dispensaries of Labour Welfare Organisation situated near your institution or to this office by post/ by hand.
04. Please ensure to mail the consolidated details of beneficiaries in the excel format provided. Download the excel format and name the excel with the name of your school followed by the number of applications (eg: if the school's name is Govt UP school, Kannur and submitting 10 applications then, name the excel file name as GovtUPSChool, Kannur_10)
Last date of submission is 3
​0​
-
​09​
-2016.

For further details mail us on this email id : lwoscholarship@gmail.com or

contact:
0497 2700995
0497 2705012

FOR MORE DETAILS- PLEASE CLICK BELOW
ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

അവസാന തീയ്യതി നീട്ടി


ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള പുതിയ അപേക്ഷകളും പുതുക്കി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളും നാഷനല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയ്യതി സെപ്റ്റംബര്‍ 30 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. നിലവില്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ അധാര്‍ നമ്പര്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ അടിയന്തിരമായി അത് പൂര്‍ത്തിയാക്കണം.

Wednesday, 31 August 2016

Very Urgent
2017-18വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ്എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നതിലേക്കായി2016 ജുലൈ മാസത്തെ ശമ്പള ബില്ലിന്റെ inner sheet 01-09-2016 നുള്ളിൽ ഓഫിസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ  ചോദ്യപേപ്പർ  ബിആർസിയിൽ  എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും .01 .09 .2016 നു രാവിലെ 10 മണിക്കു  കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് 
സബ്ജില്ലാതല  അധ്യാപകദിനാഘോഷം സെൻറ്‌തോമസ്‌ യൂപി സ്കൂൾ മണിക്കടവിൽ     വച്ച്  സെപ്റ്റംബർ  5 ന്  നടക്കുന്നതാണ് 

Tuesday, 30 August 2016

Deployment of Protected Teachers

DDE Order Click Here
2017-18 വർഷത്തെ റിവൈസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ഗവ/എയിഡഡ് പ്രധാനാദ്ധ്യപകരും താഴെ കൊടുത്ത പ്രഫോർമ  ഓരോ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി 30-8-2016 ന്‌ 5 മണിക്കുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.
for Budget proformas,click here
ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്
2017-18 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കായി എല്ലാ ഗവ/എയിഡഡ് പ്രധാനാധ്യാപകരും  2016 ആഗസ്ത് മാസത്തെ  എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 31-8-2016 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്‌.
All  Headmasters  are requested to collect text books required if any from the DDE Office on 30.08.2016.