.

സംസ്ഥാന ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം UP വിഭാഗം സയൻസ് അധ്യാപകർക്ക് 2.9.2014 ചൊവ്വാഴ്ച 10 മണി മുതൽ BRCയിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. പ്രധാന അധ്യാപകർ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരധ്യാപകനെ പരിശീലനത്തിന്‌ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഈ ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും മറ്റൊരു അറിയിപ്പുകൂടാതെ 2014 ജൂലായ്, ആഗസ്ത് മാസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്കൂളുകളും രജിസ്റ്ററുകളും മറ്റ് എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കി വയ്കേണ്ടതാണ്‌.

28 Aug 2014

     സംസ്ഥാന ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം UP വിഭാഗം സയൻസ് അധ്യാപകർക്ക് 2.9.2014 ചൊവ്വാഴ്ച 10 മണി മുതൽ BRCയിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. പ്രധാന അധ്യാപകർ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരധ്യാപകനെ പരിശീലനത്തിന്‌ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. 

27 Aug 2014

ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപ് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസാനതീയ്യതി 31-08-2014

26 Aug 2014

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗവും, ചോദ്യപേപ്പർ വിതരണവും നാളെ (27-08-2014) ഉച്ചക്കു 1:30 ന് ബി ആർ സി യിൽ വച്ച് ചേരുന്നതാണ്.  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

ഇന്ന് (26-08-2014) നടത്താനിരുന്ന പത്താം തരം വരെയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചതായി DPI അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു .

25 Aug 2014

സ്ക്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ ഓണ്‍ലൈനായി ആഗസ്റ്റ്‌ 28 ന് മുമ്പായി രേഖപ്പെടുത്തെണ്ടാതാണ്. ഇതിനകം വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയ എൻട്രിയിലെ തെറ്റ് തിരുത്താനും പുതിയവ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും സാധിക്കും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ...Click Here..


URGENT!!
     ബജറ്റ്‌ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകൾക്ക്‌ മറുപടി നൽകുന്നതിനായും മറ്റ്‌ പല റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലേയും എല്ലാ അധ്യാപക/അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടേയും വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രോഫോർമയിൽ 30.08.2014ന്‌ മുൻപായി ഓഫീസ്സിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. പ്രോഫോർമയിലെ എല്ലാ കോളങ്ങളും നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. 

23 Aug 2014

അയേണ്‍ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളിക വിതരണം ചെയ്ത പ്രതിമാസ  കണക്ക്‌  അനുബന്ധം 3 ൽ തയ്യാറാക്കി എല്ലാ മാസവും NMP -1 ന്റെ കൂടെ നിർബന്ധമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  അനുബന്ധം 3 ഇല്ലാതെ NMP -1 സമർപ്പിക്കരുത്.  ഗുളിക വിതരണം ചെയ്യാത്തവർ ശൂന്യ റിപ്പോർട്ട്  കാരണ സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

     2014-15 വർഷത്തിലെ തസ്തിക നിർണ്ണയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തസ്തിക നഷ്ടപെട്ട അധ്യാപകരെ പുനർ വിന്യസിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 23.08.2014ന്‌ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സ്കൂൾ മാനേജർമാരുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ദീകരിച്ച H2/35637/14 നമ്പർ സർക്കുലർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
Page 1       Page 2     Page 3
It is proposed to conduct an online data entry software training on WIFS (Weekly Iron Folic acid Supplimentation Programme) for SITC's of High Schools and Upper Primary Schools.  Participate all SITC of the schools along with the nurse of the NHM on the training without fail.
For High Schools:
26/8/2014, 10 am at Tagore Vidyaniketan HSS Taliparamba
For Upper Primary Schools:
29/08/2014, 10 am  at BRC Irikkur (Pazhayangadi)

21 Aug 2014

     ദേശീയ ബാല ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗൈഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനം ആഗസ്ത് 26ന്‌ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ സയൻസ് പാർക്കിൽ വച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്‌. UP, HS ലെ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിലെ ഗൈഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌. 

20 Aug 2014

കണ്ണൂർ ജില്ല TTI  കലോത്സവം  23-08-2014 നു മാതമംഗലം  TTI  ൽ  വച്ച്  നടക്കുന്നു.  അധ്യാപകർകുള്ള  മത്സരം - ലളിതഗാനം, സംഘഗാനം , കവിഅരങ്ങ് (സ്വന്തം കവിത).  മത്സരാർത്തികൾ 23-08-2014 ന്  10 മണിക്ക് മുൻപ്‌  TTI  യിൽ രജിസ്റർ  ചെയ്യണം

കുട്ടികളുടെ 7 മത്  ജൈവ വൈവിധ്യ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ - വിവരങ്ങള്ക്ക്  താഴെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bio Diversity Congress- Notice 

19 Aug 2014

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ / എയിഡെഡ്  സ്കൂളുകൾ KBPS  website  ൽ  വോള്യം-2 പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് indent ചെയ്തതിൽ പിശക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ website  ൽ  വീണ്ടും പ്രവേശിച്ച് indent  ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരം ഈ മാസം 25 ആം തീയതിവരെ എഡിറ്റ്‌ ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.

മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയി പഠനം തുടരുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫൊർമയിൽ 22-08-2014 നു മുൻപ് ഓഫിസീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
For proforma, click here

16 Aug 2014

കണ്ണൂർ  ജില്ല സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര കൌണ്‍സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റവന്യു ജില്ല വാർത്ത വായന മത്സരം ആഗസ്ത് 19 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുനിസിപ്പൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കണ്ണൂരിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു .  ഉപജില്ലാതലത്തിൽ  ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം ലഭിച്ച വിധ്യാര്തികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കെണ്ടതാണ്.

13 Aug 2014

2014 ആഗസ്റ്റ്‌ 15 ന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിലും  സ്കൂളുകളിലും രാവിലെ 9:30 ന് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തേണ്ടതും ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കേണ്ടതുമാണ്.  വിപുലവും ആകർഷകവുമായ മറ്റു പരിപാടികളും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇൻസ്പയർ അവാർഡ്  2014------  15 ഓണ്‍ലൈൻ രെജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കത്തവർ 14-/8/2014 നുള്ളിൽ പൂര്തിയാക്കെണ്ടതാണ്