20 Oct 2014

അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത unaided  സ്കൂളുകൾക്ക്  അംഗീകാരത്തിനായി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.  അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 31-12-2014. 

2012-13 വർഷത്തെ  പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ  കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്ത്  ഉടനടി റിപ്പോർട്ട്  സമർപ്പിക്കുവാൻ DDE ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .  ഇതുവരെയും വിതരണം ചെയ്യാത്ത പ്രധാനധ്യപകർ  തുക വിതരണം ചെയ്തു വൌച്ചർ  25-10-2014 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
************************************************
Very Urgent
2014-15  വർഷം  എയിടെഡ്   സ്കൂളുകളിൽ പുതുതായി പ്രവേശനം ലഭിച്ച (1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ദാരിദ്ര രേഖക്കു മുകളിലുള്ള ആണ്‍കുട്ടികൾ  ഒഴികെ ) എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം ആണ്‍, പെണ് തിരിച്ചും  ആകെ യുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും    20/10/2014  നു 11 മണിക്കുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച്ച്ചരിയിക്കെണ്ടതാണ് .

 Very Urgent
2014-15  വർഷം  എയിടെഡ്   സ്കൂളുകളിൽ പുതുതായി പ്രവേശനം ലഭിച്ച (1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ദാരിദ്ര രേഖക്കു മുകളിലുള്ള ആണ്‍കുട്ടികൾ  ഒഴികെ ) എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം ആണ്‍, പെണ് തിരിച്ചു    20/10/2014  നു 11 മണിക്കുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച്ച്ചരിയിക്കെണ്ടതാണ് .

18 Oct 2014

2014-15 വർഷത്തെ ഉപജില്ല മേളകളുടെ സമയക്രമം 
I. ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര,  സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര, ,ഗണിത, പ്രവൃത്തി പരിചയ, ഐ.ടി മേള  - 2014 ഒക്ടോബർ 21 ന് 
സ്ഥലം:
       1. ശാസ്ത്ര മേള - AUPS  നിടുവാലൂർ 
       2. സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര മേള -  AUPS  ചെങ്ങളായി 
       3. ഗണിത ശാസ്ത്ര മേള  - MALPS ചെങ്ങളായി 
       4. പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള - AUPS  പെരിന്തലേരി 
       5. ഐ.ടി മേള - GHS  കൊയ്യം 
II. കായിക മേള - 2014 നവമ്പർ 5,6,7 തീയ്യതികളിൽ 
     St . Mary's  UPS പൈസക്കരി 
III. സാഹിത്യോത്സവം  - 2014 നവമ്പർ 11,12 തീയ്യതികളിൽ
 സ്ഥലം:
       1. നവമ്പർ 11 - GUPS  നുച്യാട്  (രചനാമത്സരങ്ങൾ)
       2.നവമ്പർ 12 - SVAUPS പരിക്കളം (സ്റ്റേജ് ഇനങ്ങൾ)
IV. കലാമേള  2014 നവമ്പർ 26,27,28,29 തീയ്യതികളിൽ 
      ഗവ. യു.പി സ്കൂൾ പയ്യാവൂർ        
**********************************

17 Oct 2014

     ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രോത്സവ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കുക.
     ADHAR Enrolment നടത്താൻ ഇനിയും വിദ്യാലയങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്‌.
9562745443 ബാബുരാജ് അക്ഷയ ബ്ലാത്തൂർ 
     21.10.2014ന്‌ നടക്കുന്ന ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്ര, സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര, ഗണിതശാസ്ത്ര, പ്രവർത്തിപരിചയ, IT മേളകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതതു സെന്ററുകളിൽ 20.10.2014ന്‌ തന്നെ നടത്തേണ്ടതാണ്‌. മുൻ വർഷത്തെ റോളിങ്ങ് ട്രോഫികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് അതതു സ്കൂളുകളിൽ തിരിച്ചേല്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. 
     2013-14 വർഷത്തെ യൂണീഫോം ലഭിച്ച എല്ലാ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളൂം ബിൽ പ്രകാരം അകൗണ്ടിൽ അനുവദിച്ച് നല്കിയ തുകയ്ക്ക് RSWM Ltd ന്‌ ചെക്ക് നല്കി 18.10.2014ന്‌ മുമ്പ് BRC യിൽ ഏല്പിച്ച് റെസീപ്റ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്‌. 

14 Oct 2014

ഹിന്ദി സുഗമ പരീക്ഷ - സര്ക്കുലരിനായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Hindi Sugam Examination- Circular

13 Oct 2014

     നാളെ (14.10.2014ന്‌) ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് HS പ്രധാന അധ്യാപകരുടേയും HSS പ്രിൻസിപ്പാൾമാരുടേയും യോഗം പയ്യാവൂർ ഗവ. യുപി സ്കൂളിൽ. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് കലാമേള സംഘാടക സമിതി യോഗം; എല്ലാ പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌.
     ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അസോസിയേഷൻ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്വിസ് 16.10.2014ന്‌ BRCയിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണെന്ന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു. LP,UP വിഭാഗം രാവിലെ 10.30 മണിക്ക്. HS, HSS വിഭാഗം 12 മണിക്ക്. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 2 കുട്ടികൾ വീതം പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്‌. 

INSPIRE AWARD 2014-15
തെരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2014-15 വര്‍ഷത്തെ INSPIRE AWARD നു തെരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 5000/- രൂപ മൂല്യമുള്ള INSPIRE AWARD WARRANT അവര്‍ക്ക് ഉടന്‍തന്നെ നല്‍കും.


INSPIRE AWARD നു പരിഗണിക്കപ്പെടാതെപോയ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവാര്‍ഡിനായി കുട്ടികളെ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യാന്‍ ഒക്ടോബര്‍ വരെ സമയം അനുവദിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകള്‍ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കെണ്ടാതാണ്.

10 Oct 2014

ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ  കണ്ടിജെൻസി തുകയുടെ allotment   കാണുക.
Allotment II 2014-15 
****************************************
പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ 2012-13 ലെ കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്ത് വൌച്ചർ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  വിതരണം ചെയ്യേണ്ട തുകയുടെ വിവരം താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ളിക്ക്  ചെയ്‌താൽ കാണാവുന്നതാണ് .
Cook arrear 2012-13

7 Oct 2014

ഈ ഉപജില്ലയിലെ സംസ്കൃതം അധ്യാപകരുടെ യോഗം 13-10-2014 നു തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .
NuMATS പരീക്ഷക്ക് 6 ആം  ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 5 കുട്ടികളുടെ പേരും രജിസ്ട്രഷൻ ഫീസായി 50 രൂപ വീതവും ഓഫിസിൽ 2014 ഒക്ടോബർ 10 നു മുൻപായി എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
പ്രധാനധ്യാപകരുടെ  യോഗം 10-10-2014  ന് വെള്ളിയാഴ്ച 2 മണിക്ക് നെടുമാലൂർ   എ.യു.പി. സ്കൂളിൽ  വച്ച് നടക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ  സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
2014-15 വർഷത്തെ  OBC  പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു .
വിശദ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ കാണുന്ന സൈറ്റുകളിൽ  ലഭ്യമാണ്.