.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Tuesday, 10 January 2017

"സ്കൂൾ വിക്കി " നടപ്പിലാക്കുന്നത് സമ്പന്ധിച്  LP /UP അധ്യാപകർക്കുവേണ്ടി  ഇരിക്കൂർ  GHSS -ൽ വച്ച്  11 .01 .2017 ന് രാവിലെ 10  മണിക്ക് ഒരു പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നു .ഓരോ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഒരു അധ്യാപകനെ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമ പൂരിപ്പിച്ചു  കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്