.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 10 January 2017

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ സംസ്‌കൃത അധ്യാപകരുടെ  ഒരു കൗൺസിൽ യോഗം നാളെ (11.01.2017 ബുധൻ )ഉച്ചയ്ക്ക് 2  മണിക്ക് ബീആർസി  പഴയങ്ങാടിയിൽ  വച്ച് നടക്കുന്നു എല്ലാ സംസ്‌കൃത അധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്