.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Saturday, 7 January 2017

2016-17  വര്ഷത്തെ സംസ്‌കൃത സ്കോളര്ഷിപ്പിനു പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് 09 .01 .2017  നു തിങ്കളാഴിച്ച  വൈകുംന്നേരം 5 മണിക്ക്  മുന്പായി  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് 
                                                                  എഇഒ ഇരിക്കൂർ