.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 7 December 2016

GHSS  ശ്രീകണ്ടാപുരത്തു വച്ച്   നടക്കുന്ന  IT   അധ്യാപക പരിശീലനം  മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ BRC  യുടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച് പരിശീലനത്തിൽ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് എഇഒ  അറിയിക്കുന്നു