.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 14 December 2016

പ്രൊബേഷൻ  ഡിക്ലയർ  ചെയാനാവിശ്യമായ പരിശീലനം ലഭിക്കേണ്ട goverment  സ്‌കൂൾ  പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക്  1 മണിക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്