.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Friday, 23 December 2016

  VERY URGENT 

E-Sampark software സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ള Proforma  പൂരിപ്പിച്ച് വിവരങ്ങൾ 23 -12 -2016 12 മണിക്ക് മുൻപായി  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  അധ്യാ പകരുടെ/അനധ്യാപകരു വിവരങ്ങൾ ആധാർ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം   സമർപ്പിക്കണം