.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Saturday, 3 December 2016

സബ്ജില്ലാ കലോത്സവ അപ്പീൽ ഇന്ന് 12  മണിക്ക് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസ്  തളിപ്പറമ്പിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്