.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 15 December 2016

ഇരിക്കൂർ  സബ്ജില്ലാതല കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റകളും  GHSS  Sreekandapuram- ത്തു വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്