.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 15 December 2016

ഇരിക്കൂർ  സബ്ജില്ലാതല കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റകളും  GHSS  Sreekandapuram- ത്തു വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്