.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 17 November 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ NuMATS പരീക്ഷ 19 .11 .2016 നു രാവിലെ 10 മണിക്ക്  BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ  വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ...