.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 16 November 2016

  സബ്ജില്ലാതല  സോഷ്യൽ സയൻസ് ടാലെന്റ്റ് സെർച്ച് എക്സാം GHSS Nedumgome  -ൽ   വച്ച്  21 .11 .2016  നു 10 .30  മുതൽ 12 .30  വരെ നടക്കുന്നു