.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 8 November 2016

ഇരിക്കൂർ  സബ്ബ് ജില്ലാ കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ.11.11 .16 ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണി മുതൽ സെൻറ് ജോർജ് ഹൈ സ്‌കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു.രജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം നേടിയട്രോഫികൾ തിരിച്ചേല്പിക്കണം .മേളകളോട് അനുബന്ധിച്ചു സ്ക്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് കളക്ഷൻ ഇതുവരെയും അടക്കാത്തവർ രജിസ്‌ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .