.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 8 November 2016

ഇരിക്കൂർ  സബ്ബ് ജില്ലാ കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ.11.11 .16 ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണി മുതൽ സെൻറ് ജോർജ് ഹൈ സ്‌കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു.രജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം നേടിയട്രോഫികൾ തിരിച്ചേല്പിക്കണം .മേളകളോട് അനുബന്ധിച്ചു സ്ക്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് കളക്ഷൻ ഇതുവരെയും അടക്കാത്തവർ രജിസ്‌ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .