.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 16 November 2016

ഇരിക്കൂർ  സബ്ജില്ലാ കലോത്സവം  പ്രസംഗമത്സര  വിഷയം  "വറ്റുന്ന നീരുറവകൾ "