.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 1 November 2016

ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേള  സെൻറ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ  ചെമ്പന്തൊട്ടിയിൽ  വച്ച് നവംബർ 12 ,14 ,15  തിയതികളിൽ  നടക്കുന്നു ഓൺലൈൻ എൻട്രി കൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാനദിവസം 2016  നവംബർ 8 -തിയതി  5  മണി