.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Tuesday, 1 November 2016

ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേള  സെൻറ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ  ചെമ്പന്തൊട്ടിയിൽ  വച്ച് നവംബർ 12 ,14 ,15  തിയതികളിൽ  നടക്കുന്നു ഓൺലൈൻ എൻട്രി കൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാനദിവസം 2016  നവംബർ 8 -തിയതി  5  മണി