.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Saturday, 5 November 2016

2017 ജൂണിനുള്ളിൽ വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും, സേവന പുസ്തകവുംഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കാത്തവർ 08 -11 -2016 നുള്ളിൽ ഓഫിസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.സേവന പുസ്തകം എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകൾ മാത്രം നൽകിയാൽ മതി.