.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Tuesday, 1 November 2016

രണ്ടാം പാദ വാര്‍ഷിക മൂല്യനിര്‍ണയം-2016-17.......
സമയ വിവര പട്ടിക ചുവടെ.................
സമയ വിവര പട്ടിക