.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Saturday, 5 November 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ  ഹൈ സ്‌കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ഹയർ സെക്കണ്ടറിപ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെയും ഒരു യോഗം  07 .11 .2016 ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് GHSS Sreekandapuram വച്ച് നടക്കുന്നു .യോഗത്തിൽ എല്ലാവരും കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .