.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 5 November 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ  ഹൈ സ്‌കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ഹയർ സെക്കണ്ടറിപ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെയും ഒരു യോഗം  07 .11 .2016 ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് GHSS Sreekandapuram വച്ച് നടക്കുന്നു .യോഗത്തിൽ എല്ലാവരും കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .