.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Friday, 21 October 2016

MOST URGENT
SCHOOL UNIFORM 2017-18
2017 -18 വർഷത്തെ സ്‌കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മാർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രൊഫോർമ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .ആയത്  23  / 10 /2016  ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 2  മണിക്ക് മുൻപായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ യൂണിഫോമിന്റെ അളവ് (മീറ്ററിൽ ) , യൂണിഫോം തുണിയുടെ കളർ കോഡ് എന്നിവ പ്രൊഫോർമയിൽ നിശ്ചിത സ്ഥലത്തു രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് .കളർ കോഡ് ഉപജില്ലാ ഓഫീസിൽ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാണ് .VI മുതൽ VIII വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളും താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .