.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Monday, 3 October 2016

വളരെ അടിയന്തിരം
രണ്ടാം വാല്യം പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിച്ച വിവരം സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ ഇന്ന് തന്നെ (3/10/2016) വെബ് സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതും വിവരം AEO  ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.