.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Monday, 31 October 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം നവംബർ 29 ,30  ഡിസംബർ 1 ,2 ,3  തിയതികളിൽ ശ്രീകണ്ടാപുരം ഗവ:  ഹയർസെക്കണ്ടറി  സ്കൂളിൽ  വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .ഓൺലൈൻ  എൻട്രി കൾ  നവംബർ  5 നകം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് ..