.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 20 October 2016

2015-16 വർഷത്തെ യൂണിഫോം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുവദിച്ച തുകയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം 24 .10 .2016 നുള്ളിൽ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഈ ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .