.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Friday, 14 October 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ടീം മാനേജർമാരുടെ യോഗം 18 .10.2016 ന് 2 മണിക്ക് IRIKKUR GHSS -ൽ വച്ച് ചേരുന്നതാണ് .പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എൻട്രി ഫോറവും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്