.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 14 October 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ടീം മാനേജർമാരുടെ യോഗം 18 .10.2016 ന് 2 മണിക്ക് IRIKKUR GHSS -ൽ വച്ച് ചേരുന്നതാണ് .പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എൻട്രി ഫോറവും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്