.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 14 October 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കായികമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സംഘാടകസമിതി രൂപീകരണയോഗം 17 .10 .2016 ന് 2 മണിക്ക്സെൻറ്‌ ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്