.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 12 October 2016

സോഷ്യൽ  സയൻസ്  ക്വിസ്  മത്സരം


 സബ് ജില്ലാ തല  സോഷ്യൽ  സയൻസ്  ക്വിസ്  മത്സരം   14/10/16  ന്    വെളിയാഴ്ച ബി.ആർ .സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ   വെച്ചു  നടത്തുന്നു . എൽ പി / UP / എച് എസ്‌ /എച് എസ്‌ .എസ്  വിഭാഗത്തിൽ   നിന്നും  2  വീതം  വിദ്യാർത്ഥികളെ   ക്വിസ്  മത്സരത്തിൽ  പങ്കെടുപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. .ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ  റെജിസ്റ്ററേഷൻ  രാവിലെ   9 .30  ന്  ആരംഭിക്കും .
 
 LP,UP വിഭാഗം -രാവിലെ 10 മണി 
 HS,HSS വിഭാഗം -രാവിലെ 11.30 ന്