.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Monday, 3 October 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 

1 .ശാസ്ത്രമേളയുടെ ഓൺലൈൻ എൻട്രികൾക്കായി    എല്ലാ സ്കൂളുകാരും  യൂസർ ഐഡിയും  പാസ്സ്‌വേർഡും  അവരവരുടെ സ്കൂൾകോഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്