.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 10 August 2016

LA SEMINAR
BHARAT SCOUTS & GUIDES IRIKKUR LOCAL ASSOCIATION SEMINAR & GENERAL COUNCIL WILL BE CONDUCTED ON 12.08.2016 (FRIDAY)  AT 10 AM  AT IRIKKUR BRC (PAZHAYANGADI). ALL SM,GC,CM,FL SHOULD BE PARTICIPATED IN UNIFORM ON TIME.
                                                                                                                           AEO, IRIKKUR
10.08.2016.
IRIKKUR.