.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 9 August 2016

മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍

സ്കൂള്‍ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ


സ്കൂള്‍ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി Kerala 
 
State Commission for Protection of Child Rights ന്‍റെ 
 
നിര്‍ദേശപ്രകാരം ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച 
 
മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 
 
സര്‍ക്കുലര്‍ ചുവടെ.