.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 31 August 2016

സബ്ജില്ലാതല  അധ്യാപകദിനാഘോഷം സെൻറ്‌തോമസ്‌ യൂപി സ്കൂൾ മണിക്കടവിൽ     വച്ച്  സെപ്റ്റംബർ  5 ന്  നടക്കുന്നതാണ്