.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 3 August 2016

ശാസ്ത്ര നാടക മത്സരം ഹൈ സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി 2016 വര്‍ഷം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര നാടക മത്സരങ്ങളുടെ Main Theme, Sub Themes എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും സ്കൂള്‍ തലം മുതല്‍ റവന്യൂ ജില്ലാതലം വരെയുള്ള സമയക്രമം സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഡയറക്ടറുടെ അറിയിപ്പ് ചുവടെ: