.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Monday, 1 August 2016

A ONE DAY WORKSHOP OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS OF THIS REVENUE DISTRICT IS SCHEDULED TO BE CONDUCTED ON 04-08-2016 THURSDAY 10 AM AT SIKSHAK SADAN HALL, KANNUR.  ALL THE P E TEACHERS SHOULD BE PARTICIPATED IN THE MEETING WITHOUT FAIL.