.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 11 August 2016

അറിയിപ്പ്
2016-17 വർഷത്തിലെ വിവിധ മേളകളുടെ നടത്തിപ്പുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട് 11-8-2016 ന്‌ 2.30ന്‌ കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ സയൻസ്- മാത് സ് -സോഷ്യൽ സയൻസ്-വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌.