.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Saturday, 27 August 2016

20.08.2016 ലെ ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത അധ്യാ പക രു ടെ വിശദീകരണവും പ്രധാനാധ്യാപകൻറെ അഭിപ്രായകുറിപ്പും സഹിതം 29 .08 2016 നു 5 മണിക്ക് മുൻപായി എല്ലാ പ്രധാനധ്യാപകരും എഇഒ ഓഫിസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്