.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Monday, 25 July 2016

കലാ രംഗത്ത്ശോഭിക്കുന്നതും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നതുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 2016 - 17 വര്‍ഷത്തേക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്നതിന് ഡി.പി.ഐ. അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.10000 രൂപയാണ് ധനസഹായമായി നല്‍കുന്നത്.അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 27.7.2016. വൈകി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.


ഡി.പി.ഐ യുടെ കത്ത്

അപേക്ഷാ ഫോറം

പ്രോഫോര്‍മ