.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Monday, 25 July 2016

കലാ രംഗത്ത്ശോഭിക്കുന്നതും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നതുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 2016 - 17 വര്‍ഷത്തേക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്നതിന് ഡി.പി.ഐ. അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.10000 രൂപയാണ് ധനസഹായമായി നല്‍കുന്നത്.അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 27.7.2016. വൈകി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.


ഡി.പി.ഐ യുടെ കത്ത്

അപേക്ഷാ ഫോറം

പ്രോഫോര്‍മ