.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 28 July 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ അറബിക് ടീച്ചേഴ്‌സ് കോംപ്ലക്സ് 03 .08 .2016  ബുധനാഴ്ച 10 മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി ബി.ആർ.സി.യിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു.മുഴുവൻ LP,UP,HS അറബിക് അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .