.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 17 June 2016

TEXT BOOK
എല്ലാ പാഠപുസ്തക സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരും പ്രൊഫോർമയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി എ  ഇ  ഒ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .