E

@@@@@@@2018 -19 വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് നടത്തുവാനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു .ചുവടെ കൊടുത്ത കത്ത് കാണുക

Monday, 27 June 2016

ദുരന്ത നിവാരണം 
സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവ് 
ഉത്തരവ്  പേജ് 1
ഉത്തരവ്  പേജ് 2