.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 16 June 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ യു .പി .സ്കൂൾ ,ഹൈ സ്കൂൾ സയൻസ് ക്ലബ്ബുകളുടെ കൺവീനർമാരുടെ  യോഗം 17.06.2016 ന് വെള്ളിയാഴ്ച 10.30 ന്   BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.നിർബന് ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.