.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 22 June 2016

വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾതല ചെയർമാൻമാരുടെ ഒരു യോഗം 27 .06.2016 ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി ബി.ആർ.സി.യിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു.യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം .

                                                                                            ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
                                                                                                                   ഇരിക്കൂർ