.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 15 June 2016

2015 വർഷത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത വിവിധ സ്റ്റാമ്പുകളുടെ തുക ഇനിയും അടക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർ 20-06-2016 നു മുൻപായി തുക എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ  നിർബന്ധമായും  അടക്കേണ്ടതാണ് .