.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 10 May 2016

LSS Scholarship  നു അർഹരായ  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു പേരിൽ  എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് (10.05.2016 )3 മണിക്ക് മുന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1.AJAYKRISHNAN. T     GHSS Chuzhali
2.POOJA P NAMBIAR   MARYLAND HS MADAMBAM
3.SURIYA NANDANA    VAYATHUR UPS ULIKKAL
4.ABHINAND MANOHARAN  GUPS ERUVESSY
5.JOYAL LIJU JACOB    ST.MARY'S UPS PAISAKKARY
6.SOORAJ.P               GHSS CHUZHALI
7.SREECHANDANA P SASIDHARAN      KKNMAUPS ERUVESSI
8.ANUSREE E.K.           GHSS CHUZHALI
9.GOPIKA.E.K               GLPS PARIPPAYI