.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 10 May 2016

സൂര്യതാപം :  ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശം 


സംസ്ഥാനത്ത് സൂര്യതാപം കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സ്കൂളുകളിലെ  അവധിക്കാല പ്രവര്‍ത്തന സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് DPI  നിര്‍ദേശങ്ങള്‍   പുറപ്പെടുവിച്ചു. 
  1. ഒന്നുമുതല്‍ എട്ടുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കാലത്ത്‌ ക്ലാസുകള്‍ നടത്താന്‍ പാടില്ല.
  2. ഒമ്പത് മുതല്‍ പത്തുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് അവധിക്കാലത്ത്‌ ക്ലാസുകള്‍ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് SMC / PTA യുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് DEO വിന്‍റെ അനുമതിയോടുകൂടിമാത്രം  ആരംഭിക്കാം. കുട്ടികള്‍ രാവിലെ 11 മണിമുതല്‍ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
  3. അവധിക്കാല ക്ലാസുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ജില്ല കളക്ടര്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണം.