.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Monday, 30 May 2016

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി 2016-17

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി 2016-17 അദ്ധ്യയന  വർഷത്തെ രൂപവത്കരണത്തെയും  പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച  സർക്കുലർ കാണുക . 

വിദ്യാരംഗം സര്‍ക്കുലര്‍ പേജ് 1

 വിദ്യാരംഗം സര്‍ക്കുലര്‍ പേജ് 2