.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Saturday, 28 May 2016

2015-2016 വർഷത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത എല്ലാ സ്ടാമ്പുകളുടെയും തുക ഇനിയും എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ  നല്കാത്ത എല്ലാ  പ്രധാനാധ്യപകരും ഉടൻ തന്നെ തുക അടക്കേണ്ടതാണ് .