.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Tuesday, 3 May 2016

വളരെ അടിയന്തിരം

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം

2015-16 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിവരം സമര്‍പ്പിക്കണം


2015-16  വര്‍ഷം  അദ്ധ്യയനം  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വഴി (പൂര്‍ണമായും സമാന്തരമായും) നിര്‍വഹിച്ച സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എന്നിവ ചുവടെ ചേര്‍ത്ത ഫൊര്‍മാറ്റില്‍ 05/05/2016 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി സമര്‍പ്പിക്കണം.