.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 13 May 2016

17-05-2016ന് തുടങ്ങാനിരുന്ന അധ്യപകര്‍ക്കുള്ള ICT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പരിശീലനം നേരത്തെ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്തതില്‍ നിന്നും 18-05-2016 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. പരിശീലനകേന്ദ്രത്തില്‍ മാറ്റമില്ല. അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 9.30ന് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ ഹാജരാകുവാന്‍ അധ്യാപകരോട്  അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
regards
Jayaraj M
District Coordinator,
IT @ School,
Kannur.
04972701516