.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Tuesday, 5 April 2016

sixthdayപ്രകാരംക്ലാസ്സ്‌തിരിച്ച് ( Boys, Girls വെവ്വേറെ) OBC, MUSLIM,CHRISTIAN  കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാളെ  6.4.2016 നു  ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.