.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Tuesday, 5 April 2016

ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഡേറ്റ സമര്‍പ്പിക്കണം 
  • 2015-16 വര്‍ഷം സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച, ചെലവായ തുകകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇനം തിരിച്ചുള്ള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറുന്നതിന് നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചു. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഡേറ്റ 15/4/2016 ന് മുമ്പായി AEO ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.  വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ:
  • സര്‍ക്കുലര്‍