.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 8 March 2016

ആദരാഞ്ജലികൾ 

മുൻ  ജില്ലാ നൂൺ  മീൽ ഓഫീസറും, ഈ  ഓഫീസിലെ മുൻ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടുമായിരുന്ന  പ്രഭ
നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം നാളെ (9-3-2016) 9 മണിക്ക്.