.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 10 March 2016

സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികളുടെ 01.04.2015 മുതൽ 31.12.2015 വരെയുള്ള വേതന കുടിശിക നാളെ 11.03.2016 നു 12 മണിമുതൽ 4 മണിവരെ ഇരിക്കൂർ എ.ഇ.ഒ .ഓഫീസിൽ വെച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നതാണ് .നിർബന്ധമായും നാളെത്തന്നെ തുക കൈപറ്റെണ്ടതാണ് .പ്രധാനധ്യാപകരിൽ നിന്നും  സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർറ്റിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്
12 മണി മുതൽ 1 മണിവരെ -ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം 
1 മണി മുതൽ 2 മണിവരെ -എൽ .പി .വിഭാഗം 
2 മണി മുതൽ 4 മണിവരെ -യു .പി .വിഭാഗം