.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Friday, 12 February 2016

ഉർദു ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് complex മീറ്റിംഗ് 
ഇരിക്കൂർ സബ്ജില്ലയിലെ ഉർദു ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് complex മീറ്റിംഗ്  16 /2 /16  ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണി  മുതൽ 4 മണി വരെ കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദൻ-ൽ  വെച്ച് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് . സബ്ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഉർദു അദ്ധ്യാപകരും മീറ്റിങ്ങിൽ  പങ്കെടുക്കണമെന്ന്  നിർദേശിക്കുന്നു.